YÖK Sözleşmeli Personel Alımı 2013

YÖK aşağıda belirtilen uzman kadrolarından uygun adaylar arasından personel alacak.Adayların başvuru incelemesi KPSS puanlarına göre yapılacak.Ayrıca adayların değerlendirilmesinde 100 üzerinden 70 puan almaları gerekiyor.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A.GENEL ŞARTLAR

1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

2. 35 yaşından gün almamış olmak.

3. a) Uzman personel için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

b) Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak

B-ÖZEL ŞARTLAR

1- UZMAN (Yazılım Uzmanı – 2 kis¸i)

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c) İlişkisel veritabanları üzerinde çalışan Java/J2EE ile program geliştirme

d) UML 2.0 – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama

e) JSP/Servlet, Struts, Spring, Spring MVC ve ORM (en az birinde Hibernate, IBATIS) araçları

f) Java/J2EE uygulama geliştirme araçlarında (Eclipse, CVS, SVN vb.) ile uygulama geliştirme

g) Unit test, performans testleri, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları

h) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü

i) J2EE platformu ve uygulama sunucusu (Oracle Weblogic, Apache Tomcat, GlassFish gibi)

j) Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu

k) Oracle, MS-SQL veritabanı ve PL/SQL, T-SQL

l) JasperReport raporlama araçları.

m) ZK framework

n) Weblogic Uygulama Sunucusu

o) Konularında bilgili/deneyimli olmak.

amblem2- UZMAN (Sistem – Ağ Yöneticisi (Microsoft) – 1 Kişi)

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c) Microsoft Sunucu İşletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği

d) Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının (domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetilmesi.

e) Sunucu ve ağ sanallaştırma sistemleri ve yazılımlarının kurulum, yönetim ve optimizasyonları

f) Web, Proxy server vb. sistem mimarilerinin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi

g) Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, veritabanı, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetilmesi

h) Ağ topolojisinin tasarımı, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS,), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.

i) Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi.

j) Kimlik doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirme (Authorization) tasarımı ve yönetilmesi.

k) Sanallaştırma yazılımları (Vmware, Hyper-V, vb.) yönetimi.

l) Microsoft, Unix veya Linux İşletim sistemleri.

m) Şifreleme (Encryption) ve şifreli haberleşme altyapısı.

n) PKI, IPSec benzeri güvenlik sistemleri.

o) Cluster ve NLB (Network Load Balancing) benzeri hataya karşı tolerans sağlayan sistemler.

p) Yedekleme ve geri dönme sistemlerinin ilgili donanım ve yazılımlarının kurulumu ve yönetimi.

q) Dokümantasyon

r) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

s) Konularında bilgili/deneyimli olmak.

3- UZMAN (Veritabanı Yöneticisi – 1 kis¸i)

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c) Veritabanı yo¨netimi

d) Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi

e) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi

f) Oracle Exadata, MS-SQL

g) DBUA, Opatch, Klonlama

h) PL/SQL, T-SQL

i) Linux, Unix ve Windows platformları

j) Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node’lu mimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning,

k) Sistemlerin sürekliliği (RAC, RAID, standby)

l) Dokümantasyon

m) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

n) Konularında bilgili/deneyimli olmak.

4- UZMAN (Hukuk – 4 kişi)

a) Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya hukuk fakültesi mezunu olup, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

b) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

4- SİSTEM PROGRAMCISI (Uzaktan Eğitim Uzmanı – 1 kis¸i)

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c) Uzaktan Eğitim Teknolojileri.

d) Video konferans cihazları ve/veya web-tabanlı video konferans yazılımları.

e) Video konferans sistemlerinin (sunucu, mcu v.b. yapıların) yönetimi.

f) Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management System-LMS).

g) Uzaktan eğitim içerikleri geliştirme (video hazırlama, multimedya tabanlı içerik geliştirme, tasarlama süreçleri gibi…)

h) Adobe ColdFusion ile web-tabanlı uygulama geliştirme

i) Moodle, Sakai v.b. açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetimi

j) Video konferans sistemlerinin donanım, sistem ve yazılım boyutunda yönetimi

k) Grafik tasarımı

l) Dokümantasyon

m) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak.

n) Konularında bilgili/deneyimli olmak.

5- SİSTEM PROGRAMCISI (Sistem – Ağ Yöneticisi (Linux) – 1 Kişi)

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c) Unix/Linux İşletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği.

d) Log/günlük toplama ve yönetim sistemlerin kurulumunu ve yönetimi.

e) Sunucu ve ağ sanallaştırma sistemleri ve yazılımlarının kurulum, yönetim ve optimizasyonları.

f) Web, Proxy server vb. sistem mimarilerinin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi.

g) Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, veritabanı, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetilmesi.

h) Ağ topolojisinin tasarımı, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS,), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.

i) Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi.

j) Kimlik doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirme (Authorization) tasarımı ve yönetilmesi.

k) Şifreleme (Encryption) ve şifreli haberleşme altyapısı.

l) PKI, IPSec benzeri güvenlik sistemlerinin tasarlanması

m) Saldırı tespit sistemleri ve güvenlik duvarları için kuralların tanımlanması, kurulması ve yönetimi.

n) Veri depolama sistemleri (diskler, NAS, SAN) kurulum ve yönetimi.

o) Cluster ve NLB (Network Load Balancing) benzeri hataya karşı tolerans sağlayan sistemlerin kurulum ve yönetimi.

p) Yedekleme ve geri dönme sistemlerinin ilgili donanım ve yazılımlarının kurulumu ve yönetimi

q) Konularında bilgili/deneyimli olmak.

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu

2) Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4) KPSS sonuç belgesi

5) KPDS sonuç belgesi

Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2011 veya 2012- KPSSP3 (B) Grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV-DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI : (Yazılım Uzmanı, Sistem-Ağ Yöneticisi, Veritabanı Yöneticisi ve Sistem Programcısı pozisyonu için)

1- Yazılım Mühendisliği

2- Programlama Dilleri

3- Pozisyonla ilgili diğer konular

4- Sql

5- Oracle Database

6- Bilişim Güvenliği

7- Takım Çalışması

· Diğer Uzman pozisyonu için sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü mülakat sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

1- Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU FORMU

TC KİMLİK NO ADAY NO ASKERLİK DURUMU
Fotoğraf
ADI YAPILDIYSA ŞEKLİ YAPILMADIYSA SEBEBİ
SOYADI
BABA ADI DOĞUM YERİ YED.SUBAY TECİL
ANA ADI DOĞUM TARİHİ
CİNSİYETİ TASHİH VAR İSE TARİHİ ER MUAF
MEDENİ HALİ NUF. KAYITLI OL. YER
ÖĞRENİM DURUMU
OKULLAR MEZUN OLDUĞU OKULUN AÇIK ADI BÖLÜMÜ YERİ MEZUNİYET YILI SÜRESİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
KPSS PUANI VE YILI
YABANCI DİL
KPDS PUANI VE YILI
MUADİLİ PUAN VE YILI
BAŞVURULAN UNVAN
1-Uzman -Yazılım Uzmanı ( ) -Sistem- Ağ Yöneticisi ( ) -Veri Tabanı Yöneticisi ( ) -Hukuk ( ) 2-Sistem Programcısı -Uzaktan Eğitim Uzmanı ( ) -Sistem-Ağ Yöneticisi ( )
VARSA ÖNCE VE HALEN ÇALIŞTIĞI YERİN ADI
GÖREV YERİ UNVANI BAŞLAMA TARİHİ AYRILMA TARİHİ AYRILIŞ NEDENİ
EMEKLİ SİCİL NO: SSK NO: BAĞ-KUR NO:
YAZIŞMA ADRESİ: İş bu sözleşmeli personel pozisyonu için başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. ………/………./2013
TELEFON EV: İŞ:
GSM: DİĞER
FORMU İNCELEYENİN:
ADI SOYADI:
TARİH VE İMZA:

AÇIKLAMALAR:

1- Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

EKLER

1-Bitirdiği okul diploması yada çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

2-Erkekler için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge

3-KPDS sonuç belgesi

4-KPSS sonuç belgesi.
Etiketler :
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
2013 ağustos öğretmenlerin Özür grubu atama kontejnları yayınlandı
  Linkten ulaşabilirsiniz.     http://ikgm.meb.gov.tr/www/2013-yaz-donemi-ogretmenlerin-ozur-durumundan-il-ici-ve-iller-arasi-yer-degisikligi-basvurulari/icerik/192
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…