Buraya Reklam Verebilirsiniz
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

İstanbul Üniversitesi adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulayarak 10 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31 12 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Buyuk Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yonetmelık’ın 8 inci maddesi uyarınca. 2011 ve 2012 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksekpuan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmayahak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4(dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on ) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

b Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bolum mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir )

d Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu surecin yönetimi konusunda veya buyuk ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen surelerde (2 kat için en az 3 yıl. 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde. bilişimpersoneli olarak 657 sayılı Kanuna tabı kadrolu veya aynı Kanunun 4 uncu maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabı sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabı özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet sureleri dikkate alınır).

e. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, belgeleme amaçlı olarak. Programlama Derslerini anadal veya yandal eğitim surecindealmış olmaMtranskrıptınde açık adı ile gorunur olması) yeterlidir. Güncel programlama dilleri olarak. C. C++, JAVA, C#, PHP, Vısual Basic. SQL dillen kabul edilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) Veri Tabanı ve Veri Tabanı Güvenlik Yöneticisi (4 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i Verıtabanı yönetimi, veri tabanı kaynak yönetimi, veri tabanı kullanıcı yönetimi konularında çalışmış olmak.

ii. Verıtabanı güvenliği konusunda çalışmış olmak.

iii. Oracle ve MS SGL verıtabanı yöneticiliğine hakim olmak.

iv. İlen seviyede SQL bilgisine sahip olmak v. Güvenlik kavramlarına hakim olmak

vi. Verıtabanı kurulumu yedeklemesi ve bağlantısı konularında tecrübeli olmak ve politika / standartlarını belirleyecek seviyede olmak.

vii. Sistem işletim. web teknolojileri ve güvenlikleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen

i.Oracle urun ailesi hakkında bilgi sahibi olmak

ii. Güvenlik yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak

iii. Güvenlik politikaları, kullanıcı yönetimi ve geliştirme ortamlarının hazırlanması konularında bilgi sahibi olmak.

iv. Yüksek Lisans sahibi olmak

v. 15 yılın üzerinde verıtabanı yönetimi veya ERP konularında tecrübeli olmak

vi Yazılım sektöründe

vii Dış firmaların danışmanlarının yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

viii. Personel Gizlilik sözleşmesi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak

b) Yazılım güvenlik yöneticisi (3 kat). Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i.Nesne yönelimli programlama kavramlarına hakim olmak.

ii. Nesne yönelimli yazılım yönetimi araçlarına hakim olmak.

iii. Güvenlik politikası oluşturabilecek ve güvenlik yönetimi yapabilecek seviyede olmak

iv. SQL bilgisine sahip olmak

v. Algoritma analizi yapabiliyor olmak

vi. İşletim sistemi kavramlarına hakim olmak

Tercihen

i. Tercihen JAVA ve CSharp dillerine hakim olmak

ii.. Güvenlik yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak

iii. Güvenlik politikaları. Kullanıcı yönetimi ve geliştirme ortamlarının hazırlanması konularında bilgi sahibi olmak.

iv. Tercihen 10 yıl üzen. yazılım projelerine yöneticilik yapmış olmak

c) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (2 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Microsoft. Net. C# teknolojilerinde deneyimli olmak

ii.Web teknolojileri (DHTML. XHTML.Css. Javascrıpt, Ajax. Jquery) kullanarak web 2.0 projesi geliştirmiş olmak.

Tercihen

i. Üniversiteler ıcın öğrenci Otomasyon Yazılımı geliştirme tecrübesine sahip olmak,

ii. Otomasyon yazılımlarında NET Framevvork 4.0 ve Vısual Studıo 2010 C# ve VB.NET yazılım dilinde uygulama geliştirmiş olmak,

iii. Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme. Wındovvs Servisleri ve WebServıs (Soap, WCF, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak

iv. HTML5 konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

v .DevExpress kullanmış olmak.

vi. Ms SGL verıtabanı üzerinde uygulama geliştirmiş ve ilişkisel veritabanı mantığına hakim olmak.

vii.Mobil teknolojileri kullanmış olmak

d) Veri Tabanı Uzmanı (2 kat). Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Veritabanı modellemesı ve objeleri hakkında bilgi sahibi olmak.

ii MS SOL sistemleri üzerinde verıtabanı yöneticisi deneyimi ne sahip olmak

iii. İlen derecede SÛL bilmek.

iv. Cluster mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak

vii. Veri tabanı yedekleme ve açma prosedürlerine hâkim, felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak.

e) VVeb Tasarım Uzmanı (2 kat). Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. PHP ve MySOL ortamına hakim olmak.

ii. PHP üzerinde nesne yönelimli olarak geliştirme yapabiliyor olmak

iii. WordPress ortamına hakim olmak, theme ve eklenti (plug-ın) yazabiliyor olmak.

iv DHTML. Java Scrıpt, CSS. AJAX. JOuery teknolojileri ile kod gelıştırebıliyor olmak.

Tercihen

i. CRUD bilgisine sahip olmak.

ii. Portal projelerinde tecrübe sahibi olmak.

iii. Web sitelerinin performans analizini yapabiliyor olmak

f) Yazılım Proje Yöneticisi (4 kat). Bu kadroda 1 (bir) kişi istihdam edilecektir.

i. Nesne yönelimli programlama kavramlarına hakim olmak.

ii. Nesne yönelimli yazılım yönetimi araçlarına hakim olmak.

iii. SQL bilgisine sahip olmak

iv. Algoritma analizi yapabiliyor olmak

Tercihen

i.JAVA ve CSharp dillerine hakim olmak

ii. Web Servisleri ve XML bilgisine sahip olmak.

iii. Tercihen 10 yıl uzerı. yazılım projelerine yöneticilik yapmış olmak

g) Yazılım Proje Yöneticisi (4 kat). Bu kadroda 1 (bir) kişi istihdam edilecektir.

i. Nesne yönelimli tasarım kavramlarına hakim olmak.

ii.Nesne yönelimli yazılım yönetimi araçlarına hakim olmak.

iii. Yazılım proje süreçlerini tasarlayabilecek ve yönetebilecek olmak.

iv. SQL bilgisine sahip olmak.

v. Veri madenciliği konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen

i. PL’SOL dillerine hakim olmak

ii. İş analizi tecrübesi bulunmak

iii. MS Project ve SPSS programlarına hakim olmak

iv 10 yıl uzerı. yazılım projelerine yöneticilik yapmış olmak

v MVC modeline hakim olmak

h) Uzman Yazılım Geliştiricisi (3 kat). Bu kadroda 2 (iki) kişi istihdam edilecektir.

i. Nesne yönelimli tasarım kavramlarına hakim olmak

. ii. Nesne yönelimli yazılım yönetimi araçlarına hakim olmak

iii. Yazılım proje süreçlerini tasarlayabilecek ve yönetebilecek olmak

iv. SQL bilgisine sahip olmak.

v JAVA dilme hakim olmak.

Tercihen

i. PL SQL dillerine hakim olmak.

ii. Bilgisayar mühendisliği mezunu olmak.

iii. Yüksek lisans sahibi olmak.

iv MVC modelinde tecrübe sahibi olmak.

i) Uzman Yazılım Geliştiricisi (2 kat). Bu kadroda 1 (bir) kişi istihdam edilecektir.

i. Nesne yönelimli tasarım kavramlarına hakim olmak.

ii. Nesne yönelimli yazılım yönetimi araçlarına hakim olmak.

iii. Yazılım proje süreçlerini tasarlayabilecek ve yönetebilecek olmak.

iv. SQL bilgisine sahip olmak.

v. JAVA diline hakim olmak.

Tercihen

ı. PL/SOL diline hakim olmak.

ii. Bilgisayar mühendisliği mezunu olmak.

Başvurular.

22/08/2012 – 03/09/2012 tarihleri arasında http: www.istanbul.edu tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte. 03/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir)

a) Başvuru formu (Fotoğraflı).

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

d) Adlı sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe surelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

f)GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az ıkı güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

h) Özgeçmiş

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Basşvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan. KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının dört (4) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bü adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www istanbul edu tr sitesinde 10 09 2012 tarihinde ilan edilecektir Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Veritabanı bağlantı ve sorgulama

2. Veri Tabanı Yönetim ve Tasarımı

3. Veri Tabanı Programlama Dilleri (SQL, PL SQL)

4 Nesne Yönelimli Programlama Dilleri (Java. CSharp)

5. Bilgi Güvenliği

6 Web Programlama (DHTML. Serverside Scrıpting Language. AJAX, CSS, jûuery)

7. Proje Yönetim Bilgisi

8 Veri Madenciliği İş Tanımı, Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

a) Veri Tabanı ve Veri Tabanı Güvenlik Yöneticisi 1,2,3,4,5,7 sırasında belirtilenler

b) Yazılım güvenlik yöneticisi 1,3,4,5,7 sırasında belirtilenler

c) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) 1,3,4,6 sırasında belirtilenler

d) Veri Tabanı Uzmanı 1,2,3,4 sırasında belirtilenler

e) Web Tasarım Uzmanı. 1,3,6 sırasında belirtilenler

f) Yazılım Proje Yöneticisi 1,3,7,8 sırasında belirtilenler

g) Yazılım Proje Yöneticisi . 1,3,4,6 sırasında belirtilenler

h) Uzman Yazılım Geliştiricisi 1,3,4,6 sırasında belirtilenler

ı) Uzman Yazılım Geliştiricisi 1,3,4,6 sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 14/09 2012 tarihinde saat 12 00 – 14 00 saatleri arasında Isstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof Dr Ümit Doğanay cad. İktisat Ek Binası No:6 Kat: 1 Beyazıt ‘İSTANBUL adresinde yapılacaktır Uygulamalı sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren yedi gun içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı ve uygulamalı sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından nihai puan sırasına göre ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI – ATANMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Yazılı ve uygulamalı sözlü sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan adayların listesi en geç yedi gun içerisinde www istanbul edu tr sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş gunu ıcınde postalanmak suretiyle yazılı tebligat yapılacaktır.

VII – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR baslığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Etiketler :
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi Gazete’de
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254)
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi Gazete’de
Türkiye sınıra füze mi istiyor?
Reuters’tan çarpıcı Türkiye iddiası Türkiye’nin, Suriye sınırına Patriot füzelerinin yerleştirilmesi için NATO’ya çok yakında resmi başvuru yapacağı öne sürüldü. Reuters’in bir dışişleri yetkilisinin dayandırdığı habere göre Türkiye; ABD ve diğer müttefikleri ile Patriot füzelerinin, Suriye içindeki bazı bölgeleri korumak için kullanılması ihtimalini istişare etti. Füzelerin, Suriye rejiminin muhaliflere ve sivillere yönelik saldırılarını durdurmak için ele alınan senaryolardan biri olduğu belirtildi. Habere göre aynı yetkili; planlamanın, ABD’deki seçimler sebebiyle askıda olduğunu, şimdi sonuçları belli olmasından sonra füzelerin NATO şemsiyesi altında
Bağımsızlık Günü’ne aşırı sağ gölgesi
Çıkan olaylarda 22 polis yaralandı Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ‘Bağımsızlık Günü’ kutlamaları, aşırı sağcı grupların protestolarına sahne oldu. Polisler protestocuları göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı, göstericiler de taş ve metal eşyalarla polislere karşılık verdi. Olaylarda 22 polis yaralanırken, 176 protestocu da gözaltına alındı. Geçen yıl da kutlamalarda olaylar çıkmıştı. 1918′de bağımsızlığını ilan Polonya’da 11 Kasım ‘Ulusal Bağımsızlık Günü’ olarak kutlanıyor. AA
Bu Haber Başlıkları İlginizi Çekebilirclose