İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına
göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2013
KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda
giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla sözleşmeli işçi alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel
şartlar aranır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde
ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece
dâhil) şartını kabul etmek.

4- 2013 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunları için
KPSSP3 puanı geçerlidir.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B
Sözleşmeli işçi olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi
feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda
bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, duyurusun gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak,
aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli
Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında
Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik
kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde
her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların
müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate
alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

. Fotoğraflı Başvuru formu

. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti
. 2013 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi – Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri
aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

. Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları
için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www. istanbul.edu.tr
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca
bir tebligat yapılmayacaktır. / Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit
edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. / İlanda bulunmayan hükümler için genel
mevzuat hükümleri geçerlidir.

POZİSYON
ADET
ARANILAN NİTELİKLER
NİTELİK KODU
HEMŞİRE
8
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

H0l
DİYETİSYEN
1
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalında görev yapmak üzere
D01

 

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
2013 ağustos öğretmenlerin Özür grubu atama kontejnları yayınlandı
  Linkten ulaşabilirsiniz.     http://ikgm.meb.gov.tr/www/2013-yaz-donemi-ogretmenlerin-ozur-durumundan-il-ici-ve-iller-arasi-yer-degisikligi-basvurulari/icerik/192
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…