Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAV İLANI

1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel idare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek
üzere,

- 74 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

- İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen bölümlere ayrılan
kontenjanın 10 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla
aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

Sıra No
Bölüm
Kontenjan KPSS Puan Türü
1
İktisat
9 1 KPSSP22
2
İşletme
9
KPSSP23
3
Maliye
5
KPSSP 24
4
Hukuk
5
KPSSP103
5
Kamu Yönetimi
7
KPSSP 30
6
Uluslararası İlişkiler
3
KPSSP 33
7
İstatistik
8
KPSSP 25
8
Ekonometri
3
KPSSP 34
9
Endüstri Mühendisliği
5
.KPSSP 7
10
Bilgisayar Mühendisliği
5
KPSSP7
11
Elektrik-Elekîronik Mühendisliği
5
KPSSP7 -
12
Elektronik Mühendisliği
5
KPSSP 7
13
Yazılım Mühendisliği
5
KPSSP7
 
Toplam
74
 

2- Sınava katılacak adaylarda aranılan şarttan .

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden
veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya
yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu
bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları
iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan
türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Yazılı sınav tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla,
Almanca, Fransızca veya ingilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde
belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki
sorulardan en az %70′ine doğru cevap vermiş olmak,

d) Yazılı imtihanın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 102.03.1978
ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.!

e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği
bulunmamak.

3- Sınav konuları:

a) iktisat, işletme, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler,
istatistik. Ekonometri, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için sorular
mezun oldukları bölüme ilişkin alan bilgisinden oluşacaktır. Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
bölümü mezunları için ise sorular ortak olacaktır.

b) Yabancı dil (ingilizce, Almanca, Fransızcal. Alan bilgisi bölümünün ağırlık
puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35′tir.

4- Değerlendirme yöntemi: Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla
iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü
sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak
gerekir. Giriş imtihanında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

5- Sınav başvuru tarihi ve şekli: Sınav başvuruları 27 Ocak – 04 Şubat 2013
tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr)
yapılacaktır.

6- Sınav giriş belgeleri: Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav
giriş belgelerini 25-28 Şubat – 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi
Başkanlığımdan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

7- Sınav tarihi ve yeri: Yazılı sınav 02 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak
olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) olması gerekmektedir.

8- Diğer Hususlar: Giriş imtihanını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe
aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu
görevlisi ise, durumlan çalıştıkları kurumlara bildirilir.
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
2013 ağustos öğretmenlerin Özür grubu atama kontejnları yayınlandı
  Linkten ulaşabilirsiniz.     http://ikgm.meb.gov.tr/www/2013-yaz-donemi-ogretmenlerin-ozur-durumundan-il-ici-ve-iller-arasi-yer-degisikligi-basvurulari/icerik/192
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…