Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı Alım İlanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAV İLANI

1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında taşra teşkilatı Ticaret il Müdürlükleri Genel
idare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,

– 300 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. ilgili
KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen fakülte ve bölümlere ayrılan
kontenjanın 3 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı
puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

Sıra No
Mezuniyet
Kontenjan
KPSS Puan Türü
Sınav Konulan
1
Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve idari bilimler fakülteleri
60
KPSSP 38
iktisat grubu: iktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi. uluslararası iktisat, kalkınma-büyüme, Türkiye ekonomisi. Maliye grubu Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku, maliye politikası. Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk (genel hükümler, şahsın hukuku, eşya hukuku), borçlar hukuku Igenel hükümler, özel borç ilişkileril , ticaret hukuku ( ticari işletme, şirketler, kıymetli evrakı. Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi
2
Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği
60
KPSSP4
Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi
3
Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği
60
KPSSP4
Temel mühendislik bilimleri. Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi
4
Mühendislik Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
60
KPSSP4
Temel mühendislik bilimleri, Genel işletrJ ^|| fc bilgileri. Temel hukuk bilgileri. Türkiye ekonomisi
5
Mühendislik Fakültelerinin Tekstil Mühendisliği
60
KPSSP4
Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

2- Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) Yukarıdaki tabloda sayılan fakülte ve bölümler veya bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (Adayların, söz konusu fakülte veya bölümlere denk
sayılan fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından
onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden
ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan
türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Yazılı imtihanın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
(03.03.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

d) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği
bulunmamak,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak .

3- Değerlendirme yöntemi: Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir. Sözlü
sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak
gerekir. Giriş imtihanında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

4- Sınav başvuru tarihi ve şekli: Sınav başvuruları 27 Ocak – 04 Şubat 2013
tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr)
yapılacaktır.

5- Sınav giriş belgeleri: Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav
giriş belgelerini 25-28 Şubat – 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi
Başkanlığından veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

6- Sınav tarihi ve yeri: Yazılı sınav 03 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak
olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) olması gerekmektedir.

7- Diğer Hususlar: Giriş imtihanını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe
aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu
görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
2013 ağustos öğretmenlerin Özür grubu atama kontejnları yayınlandı
  Linkten ulaşabilirsiniz.     http://ikgm.meb.gov.tr/www/2013-yaz-donemi-ogretmenlerin-ozur-durumundan-il-ici-ve-iller-arasi-yer-degisikligi-basvurulari/icerik/192
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…