Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli
ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden
karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Eczacı pozisyonu
için KPSS şartı aranmayacaktır) alımı yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen
boş sözleşmeli işçi pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın
(Eczacı pozisyonu hariç) Kurumumuz tarafından puan sırasına göre sözleşmeli
işçi alınacaktır.

POZİSYON SAYI VE ŞARTLAR:

NİTELİK KODU
ÜNVANI
ADET
ARANILAN NİTELİKLER
001
Hemşire
3
Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
002
Eczacı
1
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Türk vatandaşı olmak.

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′nci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5- Başvuracak adayların durumunun;”657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli işçi pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
olması.

6- Adayların KPSS (B) grubu imtihanına girmiş bulunmaları. (Lisans mezunları
için 2013 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim şartlarına sahip bulunmak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak,

3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

4- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4′üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

III- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DEĞERLENDİRME:

1- İlanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde adaylar yalnız
ilan edilen bir unvan için istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunabileceklerdir.
Müracaatlar Personel Daire Başkanlığından veya www.cbu.edu.tr internet adresinden
temin edilecek iş talep başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen
veya posta yoluyla kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeyle
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurusunda
başvuruda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden i fazla
pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru nitelikleri uygun olmayan veya başvuru zamanını geçiren adayların
müracaatları işleme konulmayacaktır. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak
j ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil aday olarak, yine aynı kadro sayısı
kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir. (Adayların bazılarının puanlarının
eşit olması halinde, öncelikle mezuniyet tarihi bunun da eşit olması halinde
yaşı büyük olana öncelik tanınır.)

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
ile yedek adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde
www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanun’u uyarınca tebligat yapılmayacaktır.

5- Eczacı unvanı için KPSS puanı aranmamakta olup, yapılan başvurularda aday
sayısının alımı yapılacak pozisyon sayısından fazla olması halinde ilan edilen
pozisyona alınacak eczacı adayı mülakat sınavı yoluyla belirlenecektir. Eczacı
unvanına başvurarak değerlendirmeye alınan adaylar için yapılacak mülakat yeri
ve zamanı; sonuçların açıklandığı tarihte Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır

IV- İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu.

2- Aranılan niteliklerde belirtilen öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti.

3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (Eczacı pozisyonu hariç)

Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı istasyon
Mevkii Merkez/MANİSA

Posta Kodu:45040
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213),
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / Uzman 1 31.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / Uzman 1 29.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Araştırma Görevlisi 1 03.01.2013