Memur Alımları
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez
İnfaz ve Koruma Memuru Alımı 2012
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 1988 infaz ve koruma memuru alımı yapacak.Ceza infaz ve koruma memurluğu için adaylar yazımızı lütfen dikkatle incelesinler. T.C. ADALET BAKANLIĞI   Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenci Alımı Sınav İlânı 1. 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim
Maliye Bakanlığı Personel Alımı 2012
Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcılığı için 400 personel alımı yapacak.Maliye Bakanlığı personel alımı için adaylar çeşitli fakülte mezunları arasından seçilecek.Başvurular 12 ila 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. MaliyeBakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:   VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: -
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Memur Alımı 2012
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıkta bulunan 35 aile ve sosyal politikalar bakanlığı iç denetçi yardımcısı kadrosu için memur alımı yapacak. T.C.   AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 14/09/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri
2013 Engelli Memur Alımı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yaptığı açıklamaya göre 2013 yılının ilk üç ayında ikinci kez 2013 yılı için engelli memur alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Şahin, konuk olduğu Anadolu Ajansı’nda soruları yanıtladı.   “Engellilere yönelik memuriyet sınavında (ÖMSS) yeni yerleştirmeler ne zaman yapılacak?” sorusunu Bakan Şahin: “Engellilere
Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri ve Üniversitemiz  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme  ve  Atanmalarda  aranan  Değerlendirme  Ölçütleri  ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim
OSMANİYE Kadirli İlçesi SÇYVD Personel Alım İlanı
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI Personel alımı için başvuracak adayların aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatle okumaları önemle duyurulur.!   Başvuru başlangıç tarihi : 21.10.2012Başvuru bitiş tarihi : 04.11.2012Son evrak teslim tarihi : 06.11.2012 Kadirli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 (iki) adet Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi
Rekabet Kurumundan: REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Rekabet Kurumundan:REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVIRekabet Kurumu’nda çalıĢtırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;1) 20 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının Ġktisat, Siyasal Bilgiler, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültelerinden veya ĠĢletme
Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TĠCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV ĠLANI1 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,- 92 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.- İlgili KPSS puanı başarı
T.C. BAŞBAKANLIK MÜFETTiŞ YARDIMCILIĞI GiRiş SINAVI
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından:T.C. BAġBAKANLIK MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVIT.C. BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı’nca BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı kadrolarında görevlendirilmek üzere BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı giriĢ sınavı yapılacaktır.I – SINAVA KATILABĠLME KOġULLARIa)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinde
Adıyaman üniversitesi Öğretim elemanları alımı yapıcak
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü personel alımı şartlarına uygun 25 uzman yardımcısı alacak. BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SINAVLA BASIN VE ENFORMASYON UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR   Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında münhal bulunan 25 adet Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi Gazete’de
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254)
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bünyesinde Çalıştıracak işçi alımı yapacak
BAKKA PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan1 İç Denetçive2 Uzmanalımı yapılacaktır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak İli olup Ajansın
Korgan Belediyesi Bünyesine Geçici Greyder Operatörü Alımı Yapacak
Bu işgücü istemi, İŞKUR’un ORDU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU Son Başvuru Tarihi : 12 Aralık 2013 Yayınlanma Tarihi : 03 Aralık 2013 Genel Şartlar ve Notlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; - Talep şartlarına durumu uyan adaylar, duyurusun yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İş Kur Ordu İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal
66. Mknz. P. Tug. Bünyesine Muhasebeci Alımı Yapacak
Bu işgücü istemi, İŞKUR’un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir. 66 NCI MKNZ. P.TUG. (BG) LJM. SOS. TES. MD. Son Başvuru Tarihi : 12 Aralık 2013 Yayınlanma Tarihi : 03 Aralık 2013 Genel Şartlar ve Notlar Talep şartlarına durumu uyan adaylar, duyurusun yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde İl/Şube Müdürlüklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları