Bolu SYDV Personel Alımı 2012 Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alım şartlarına uygun 3 adet sydv personel alımı yapacak.

BOLU İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

 

BOLU İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 2 SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İLE 1 BÜRO GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI

Bolu İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte SosyalYardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 29.08.2012 tarih ve 25/16 sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre KPSS sınavına giren ve geçerli döneme ait KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 2 sosyal yardım ve inceleme görevlisi ile 1 büro görevlisi olmak üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı: 3 (Üç)

Meslek: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

Cinsiyet: Erkek 1 kişi

Kadın 1 kişi

Toplam: 2 kişi

Eğitim Durumu: Üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik , Halkla İlişkiler ve İletişim Fakültelerinin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak.

Meslek: Büro Görevlisi

Cinsiyet: Erkek 1 kişi

Eğitim Durumu: Üniversitelerin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Fakültelerinin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak.

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

5-657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

6-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Geçerli döneme ait KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

8-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

9-Adli sicil kaydı bulunmamak.

10-Sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak. (Kadın personelde aranmaz)

11-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

12-Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar (Windows,Word,Excel,Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak.

13-Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

14- En az 5 (Beş) yıldır Bolu’da ikamet ediyor olmak.

15-Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.

16-Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS,KPSS,TOEFL,IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş.

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Geçerli dönem KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi.

Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti.

İkamet Belgesi (5 yıl süre ile ikamet ettiğine dair)

Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Sınavı kazananlardan sınav sonrası istenecektir)

Varsa iş deneyim belgeleri.

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün www.sydgm.gov.tr adresindeki personel alım ilanları bölümünden online olarak başvurarak yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Bolu İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:26 BOLU adresine elden en geç 17.09.2012 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra yada eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-İstenilen şartları taşıyan adaylardan puan sırasına göre alınacak personel sayısının üç katı kadar aday 18.09.2012 Salı günü saat 10:00’da yapılacak olan sözlü sınava davet edilecektir.

3-Sözlü sınav Vakıf Mütevelli Heyetince oluşturulacak komisyon tarafından mülakat yöntemi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:26 BOLU adresinde bulunan toplantı salonunda 18.09.2012 Salı günü saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

Mülakat sonuçları 20.09.2012 tarihinde ilan edilecektir.

Alınacak personel ile Mütevelli Heyet Kararından ve Genel Müdürlükçe sistem üzerinden onaylandıktan sonra belirsiz süreli sözleşme (2 ay deneme süreli) imzalanacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MÜRACAAT/İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın cad. No:26 BOLU

TELEFON: 0374 212 05 50

 
Etiketler :
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213),
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Van SYDV Personel Alım İlanı
VAN İLİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI   Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İşe Alım Talebi Son Başvuru: 10.12.2013   İl VAN İlçe MERKEZ Alınacak Sayı 4   Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ   Açıklama 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından; 1- Üniversitelerin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden ve Hukuk Fakültesi (Avukatlık Stajını Yapmış olmak) mezunu olmak. 2- T.C. Vatandaşı olmak. 3- İşe alımı sürecinde geçerli olan 2011 veya 2013 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında
Kırklareli Lüleburgaz SYDV Personel Alım İlanı
  1 ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 07.12.2013 İl KIRKLARELİ İlçe LÜLEBURGAZ Alınacak Sayı 1 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Açıklama - SERTİFİKA SAHİBİ VEYA OKUDUĞU OKULDA BİLGİSAYAR DERSİ ALDIĞINA DAİR BELGE – SOSYAL HİZMETLER,SOSYOLOJİ,PSİKOLOJİ,PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK,HALKLA İLİŞKİLER VE FELSEFE BÖLÜMÜ – EN AZ B SINIFI EHLİYET – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – - ÖZEL ŞARTLAR: 1) En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak. (Müracaat edebilecek olan okul bölümleri ve Tercihen öncelik sırası Sosyal
Kastamonu Şenpazar SYDV Personel Alım İlanı
  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Son Başvuru : 06.12.2013 İl KASTAMONU İlçe ŞENPAZAR Alınacak Sayı 1 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Açıklama - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – 1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. Personel sayısının 3 (Üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağırılır. 2- 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının her hangi bir bölümünden