Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTORLUGU’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmekğl’nın İlgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabllım
dallarına Öğretim Uyest alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri
yabancı dillerim belirterek ekinde öıgeçmıs noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış
Lisans Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Çından Fotokopisi, Askerlik Durum
Belges, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın üstesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan eserlerden A (dört) takım dosyayı ekleyerek Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
şahsen veya posta yolu ile başvurucaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 İnci maddesinde
belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Adaylar ilana başvuralarını duyurusun yayınlandığı tarihi takip eden İS (onbeş)
gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi
eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.

Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş,
yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlannı ve
özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD’yi başvuracaklar birime teslim etmeleri
gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine
ekleyerek ibret edeceklerdir.

İlanen duyurulur.

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI
UNVAN
DERECE
ADET
İLANDA ARANAN ŞARTLAR
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Antropoloji
Sosyal Antropoloji
Yrd.Doç
2
1
İlgili anabılim dalında Doktora yapmış olmak. Medya Antropolojisi konusunda çalışma yaprrıj olmak.
Tarih
Türkiye Cumhuriyeti Tanhi
Yrd.Doç
S
1
İlgili anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Yakın dönem Türk Düşünce Tarihi konusunda yayınlanmış çalışmaları bulunmak

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
2013 ağustos öğretmenlerin Özür grubu atama kontejnları yayınlandı
  Linkten ulaşabilirsiniz.     http://ikgm.meb.gov.tr/www/2013-yaz-donemi-ogretmenlerin-ozur-durumundan-il-ici-ve-iller-arasi-yer-degisikligi-basvurulari/icerik/192
20 ağustos  öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…