Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı iş analizi uzmanı işe alacak

Görev Ünvanı  :İŞ ANALİZİ UZMANI

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi

Başvuru Kodu :İŞANU

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (7717 TU) kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “İş Analizi Uzmanı” alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Aile Hekimliği uygulamasında aile sağlığı elemanlarının iş analizinin yapılması amacı ile gerçekleştirilecek saha araştırmasına teknik destek sağlanması suretiyle araştırmanın tüm aşamalarının ve bu aşamalarda üretilen belgelerin bilimsel niteliğinin arttırılmasını ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun bu alandaki kapasitesinin gelişmesinin sağlanmasına yönelik aşağıdaki pozisyon için danışman alınacaktır.

Danışman, İdarenin ilgili personeliyle yakın işbirliği içinde aşağıda belirtilen konularda İdareye teknik destek hizmeti verecektir:

 1. Çalışmanın bilimsel araştırma süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. Çalışmanın tüm aşamalarında planlama, uygulama, analiz, rapor – yer almak; bu amaçla çalışmaya liderlik ve rehberlik etmek, elde ettiği teknik sonuçları THSK Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşmak,
 3. Çalışma süresince hazırlanmış olan soru formunun gözden geçirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması, hesaplanmış olan örneklemin uygunluğunun kontrolünü sağlaması, saha uygulamasının denetlenmesi, veri girişi ve veri temizliği, SPSS ya da benzeri programlarda verilerin analizi, yapılacak istatistiksel analizler, sonuçların yorumlanması ve raporlama süreçlerini yürütmek,
 4. Çalışmanın analiz ve raporlama süreçlerini ulusal ihtiyaçları ve uluslararası talepleri göz önüne alarak yürütmek,
 5. Araştırmaların yukarıda bahse konu aşamalarında üretilen veya üretilecek her tür iş tanımı, rapor, tablo ve makaleleri bilimsel bağlamda incelemek ve metinlerde yapılması gereken değişiklikleri Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazılı rapor halinde bildirmek
 6. Araştırma sonuçlarının ve/veya bilimsel makalelerin yayınlanmadan önce revizyonlarının yapılması aşamasında Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na teknik destek sağlamak
 7. Özellikle araştırma yöntemleri konusunda, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda teknik destek sağlayarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’ndaki mevcut kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmak.

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

 • Mühendislik Fakültesi (Endüstri Mühendisliği), İşletme Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık İdaresi ya da belirlenmiş çalışma konusuyla ilgili bir lisans programından mezun olmak ve en az 5 yıl alanında iş deneyimine sahip olmak.
 • İş analizi ve iş yükü analizi ile ilgili konularda araştırma, makale ve benzeri çalışmalar yapmış olmak
 • İş analizi ve iş yükü analiziile ilgili konularda eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklere katılmış olmak,
 • Bilgisayar ofis programları ve sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım kullanarak (SPSS vb.) istatistik hesaplar yapma ve raporlama konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • Araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırma süreci yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerde doğrudan dolaylı olarak çalışmış olmak
 • Tercihen belirlenmiş çalışma konusuyla (iş ve iş yükü analizi) ilgili bir yüksek lisans ya da doktora programından mezun olmak
 • Tercihen yukarıda belirtilen bölümlerde en az yardımcı doçent düzeyinde akademik unvana sahip olmak
 • Sağlık Bakanlığı veya herhangi bir kamu ya da özel kuruluşun tüm personelinin ya da bir departman çalışanlarının iş ve iş yükü analizini yapmış olmak tercih nedenidir.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adresini ve başvuru kodunu içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 03/06/2013 tarihi 17:30’a kadar aşağıdaki adrese elden veya e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006 ve Mayıs 2010’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen adaylar, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Prof.Dr.Nusret Fişek Caddesi No:41 Yenişehir/ANKARA

Tel       : 0 312 565 59 76  /  0 312 565 58 94   /  0 312 565 58 50   /  0 312 565 58 93
Etiketler :
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
20 ağustos öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Memura Fazla Mesai ve Servis Hakkı
Memura yeni müjdeler geldi. Memura fazla mesai ve servis hakkı geldi. Memur, toplu sözleşmeden zammın yanı sıra yeni haklar da elde etti. ‘IMF dönemi’nde tasarruf için kaldırılan memur servisleri yeniden konulacak. Birçok bakanlık memuru yıllar sonra servise binecek.   Jet hızıyla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerineMemur-Sen dışındaki konfederasyonların itirazları sürerken, imzalanan metin Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girdi. 2014 ve 2015’i kapsayansözleşme metninde zammın yanı sıra bir dizi yeni hak sıralanıyor. 4C’liye aile yardımı 4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması
2013 ağustos öğretmenlerin Özür grubu atama kontejnları yayınlandı
  Linkten ulaşabilirsiniz.     http://ikgm.meb.gov.tr/www/2013-yaz-donemi-ogretmenlerin-ozur-durumundan-il-ici-ve-iller-arasi-yer-degisikligi-basvurulari/icerik/192
20 ağustos öğretmenlerin özür grubu atamaları unutuldumu ?
Evet değerli öğretmen arkadaşlarım bugün illerin kadroları belli olucak ve 2. aşama başvurular mebbis üzerinden yapılacaktı.Fakat saatler 19:00 ı geçmesine rağmen http://ikgm.meb.gov.tr/    dan hala bir açıklama gelmedi.Ve 20 Ağustos(bugün) başlaması gereken tercih işlemlerinde başvuru ekranı açılmamıştır. Acaba Milli Eğitim özür grubu atamalarını unuttumu? şayet bu durum olursa eğitim-öğretim yılına az bir süre kalması neticesinde işlemlerin nasıl yürüyeceği ve şayet il değiştirme durumunda taşınma-ilişik kesme işlemlerinin mağdur edeceğidir. Nihayet günün sonuna doğru geliniyor bakanlığımızdan tüm öğretmenleri mutlu edecek haberler bekliyoruz…