Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN
4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde
(giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına
göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen
pozisyonlara toplam 38 sözleşmeli işçi alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları
adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma
altında olmamak,

e) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

f) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak,

g) 2013 KPSS (B) gurubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları ortaöğretim
adayları için hesaplanan puan türü KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93,
lisans mezunları için hesaplanan puan türü KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.
h) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını duyurusun gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki evraklarla birlikte Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliği’ne şahsen başvuruda bulunacaklardır. Sadece bir unvan için başvuru
yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz
sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Başvuru formu (Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliği’nden temin edilecektir) . 2013 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi
(Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları
başvuruları geçersiz sayılacaktır). . Bu duyurusun aranan nitelikler kısmında belirtilen
deneyim belgeleri

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2013 KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliği’nde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren
15 gün içinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip
atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 20
gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar
haklarını kaybederler.

V- ATAMADA İSTENEN BELGELER:

2013 KPSS (B) sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.
Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır). Nüfus Cüzdanı
Fotokopisi öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. 2 (iki) adet fotoğraf
Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge(Erkekler İçin)

Adres:Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliği

Tel: 03182252488-89/2297 http://tipfakultesi.kku.edu.tr

UNVANI
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER
Hemşire
24
Lisans, ön lisans veya Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olanlardan, Erişkin yoğun bakım, Yenidoğan yoğun bakım, Pediatri, Ameliyathane veya Acil birimlerde belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl deneyim tercih edilecektir. (Lisans, ön Lisans, Sağlık Meslek Lisesi sıralaması) öğrenim durumlarına göre değerlendirilecektir.
Hemşire
2
Lisans, ön lisans veya Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olanlardan, diyaliz sertifikasına sahip olmak. (En az 3 yıllık geçerlilik süresinin olması tercih edilecektir.) Söz konusu sertifikaya sahip yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde, (Lisans, ön Lisans, Sağlık Meslek Lisesi sıralaması) öğrenim durumlarına göre değerlendirilecektir.
Hemşire
2
Lisans, ön lisans veya Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olanlardan, Onkoloji biriminde en az 1 yıl deneyime sahip olanlar tercih edilecektir. Söz konusu yeterli tecrübeye sahip yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde, (Lisans, ön Lisans, Sağlık Meslek Lisesi sıralaması) öğrenim durumlarına göre değerlendirilecektir.
Ebe
5
Sağlık Meslek lisesi Ebelik bölümü, ön lisans veya Lisans mezunu olmak. Lisans mezunlarından yeterli başvuru olmadığı takdirde, (Lisans, ön Lisans, Sağlık Meslek Lisesi sıralaması) öğrenim durumlarına göre değerlendirilecektir.
Diyetisyen
1
Beslenme ve diyetetik bölümü Lisans mezunu olmak.
Fizyoterapist
2
Fizik tedavi ve rehabilitasyon , fizyoterapi ve rehabilitasyon Lisans bölümü mezunu olmak. (Pediatrik ve/veya Nörolojik Rehabilitasyon konusunda tecrübeli olmak tercih edilecektir)
Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)
1
Sağlık Meslek Lisesi Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.
Diğer Sağlık Personeli (Röntgen Teknisyeni)
1
Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji veya Röntgen Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı 2013
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR   1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır. b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir. c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan atama) yoluyla alınacak
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam 667 kadroya, 2. Sözleşmeli
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı 2013
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR   1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır. b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir. c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını