Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN
4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Süleyman Demırel Araştırma ve Uygulama Hastanesı’nde
(giderleri merkezi bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere] 657
sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 maddesinin (B| fıkrasına göre istihdam edilmek
üzere 06 06 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06 2007 tarih
ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2′ıncı
maddenin |b| fıkrasına göre IKPSSIB) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle)
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 9 sözleşmeli işçi alınacaktır

GİDERLERİ MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ADEDİ ARANAN
NİTELİKLER

Hemşire 3 Sağlık Meslek lisesi. Hemşirelik Önlısans ve ya Hemşirelik Lisans
mezunu olanlardan, yoğun bakımda çalıştırılmak üzere, En az 1 yıl yoğun bakım
deneyimine sahip olması gerekmektedir.

Hemşire 3 Sağlık Meslek lisesi, Hemşirelik Önlısans ve ya Hemşirelik Lisans
mezunu olanlardan, Ameliyathanede çalıştırılmak üzere, En az 1 yıl Ameliyathane
deneyimine sahip olması gerekmektedir.

Hemşire 2 Sağlık Meslek lisesi. Hemşirelik Önlısans ve ya Hemşirelik Lisans
mezunu olanlardan, Acil Sen/iste çalıştırılmak üzere; En az 1 yıl Acil servis
deneyimine sahip olması gerekmektedir.

GİDERLERİ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ADEDİ ARANAN
NİTELİKLER

Büro Personeli 1 Hastanemiz otomasyonu, Bilgi işlem, netvvork altyapısı ve
web tasarımı işlerin de çalıştırılmak üzere en az 4 yıllık fakülte mezunu aşağıdaki
özelliklere sahip işçi. 1- Üniversitelerin Hastane otomasyon sistemleri
üzerine en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak ve bu deneyimi belgelemek 2-Ağ yönetim
sistemleri (Cisco CCNA, Microsoft MCSAI konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu
belgelemek 3-Unıx işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek.
4-Web Sayfası tasarımları konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

c)| Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları
adlı sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma
altında olmamak,

e) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

f) 657 sayılı Kanunun 53 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile ozurlu bulunmamak,

g) 2013 KPSS (B) gurubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları ortaöğretim
adayları için hesaplanan puan türü KPSSP94, önlısans mezunları için KPSSP93,
lisans mezunları için hesaplanan puan türü KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır

h) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKÜ: Adaylar müracaatlarını duyurusun gazetede yayımlandığı tarihten
itibaren 15 gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki evraklarla
birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne şahsen başvuruda bulunacaklardır Sadece bir
unvan için başvuru yapılacaktır Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her
iki başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

III-BASVURUDA İSTENEN BELGELER:

– Başvuru formu (Tıp Fakültesi Süleyman Demırel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliğinden temin edilecektir)

– 2013 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile
kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanları başvurulan geçersiz sayılacaktır)

- Bu duyurusun aranan nitelikler kısmında belirtilen deneyim belgelen

IV-BASVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2013 KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demırel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliği’nde ilan edilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren
15 gün içinde aşağıdaki belgelen tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir Belgelerin teslime müteakip
atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 20
gun içinde aday görevine başlamak zorundadır Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar
haklarını kaybederler

V-ATAMADA İSTENEN BELGELER:

- 2013 KPSS (B) sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir
Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti

- 2(iki) adet fotoğraf

- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (Erkekler için)
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
55 yaşında YGS’ye girdi
Adaylar salonlarda ter dökerken, yakınları ise başarıları için dua etti. Ortaokul ve liseyi dışardan bitiren 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Nermin Yahşi de Sanat Tarihi bölümünü kazanmak için sınava girdi. 1 milyon 851 bin 326 adayın girdiği YGS sınavı için erken saatlerde aileleri ile birlikte imtihanın yapılacağı merkezlere gelmeye başlayan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında sınava alınan öğrencilerin üzerleri tek tek arandı. ÖSYM’nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ile sınav merkezlerine gelen öğrenciler, üzerlerinde bulunan madeni para, kağıt, peçete, mendil, kol saati, kemer gibi eşyalarını girişte bulunan emanet masalarının
Minik öğrenciler bu zorunlu dersi çok sevdi
Resim ve müzik dersleri Türkiye’de olduğu gibi Almanya’daki okullarda da eğitimin önemli bir parçasıdır. Diğer bir sanat dalı olan tiyatro ise neredeyse hiçbir okulda ders olarak işlenmiyor. Tiyatro dersi, Almanya’da geçtiğimiz sene sadece ilkokullar için hayata geçirildi. Zorunlu tiyatro dersini uygulamaya koyan ilk ve tek eyalet ise Hamburg. Almanyanın Sesi’nde yer alan habere göre Hamburg’un Duventsedt İlkokulu’ndayız. Üçüncü sınıf öğrencileri ellerinde kartonlarla derslikte yürüyor. Kelime dansı adlı oyunun provasını yapan öğrenciler müziğe uygun adımlarla hareket etmeye çalışıyor. Öğrencilerden biri “Birinin ‘şunu yap, bunu yap’ demesi değil
En büyük iki üniversiteden internetten eğitim
Stanford Üniversitesi profesörlerinden biri 2011 yılında sanal istihbarat adlı bir dersi online ve ücretsiz vereceğini açıklayarak akademi dünyasını şaşırtmıştı. Derse tüm dünyadan 160 bin öğrencinin kayıt yaptırmasıysa daha da şaşırtıcıydı. Stanford Üniversitesi’nin bu başarısı, Harvard ve MIT gibi Amerika’nın en saygın üniversitelerinin internet üzerinden ücretsiz ders programları başlatmalarını sağladı. Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre Stanford’daki bu mühendislik dersi, online programda kullanılmak üzere kayda alınıyor. Üniversite 30′la 40 arasında online ders sunuyor ve kayıtlı öğrenci sayısı 1 buçuk milyon. Derslerin belli bir programı,