İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına
göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslarda yer aıan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2013
KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda
giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla sözleşmeli işçi alınacaktır.

UNVAN
ADET
ÖĞRENİM
ARANILAN NİTELİKLER
HEMŞİRE
20
LİSANS
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde
ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece
dâhil) şartını kabul etmek.

4- 2013 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve (B) grubu
KPSSP3 Lisans puan sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B
Sözleşmeli işçi olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi
feshedilenler: fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda
bulunamazlar. Adayların, duyurusun gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde
(mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu
eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire
Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların
beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz
tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları
kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta
ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır

İSTENİLEN BELGELER:

- Fotoğraflı Başvuru formu

- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi – Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve
fotokopisi – 2013 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7
iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak
adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve
yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takıp edilmesi gerekmektedir,
ilgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz.
Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

UNVANADETÖĞRENİMARANILAN NİTEÜKLERHEMŞİRE20LİSANSHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU
OLMAK
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213),
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / Uzman 1 31.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / Uzman 1 29.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Araştırma Görevlisi 1 03.01.2013