İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizin
çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere sözleşmeli işçi istihdam edilecektir.
Adaylar her bir unvan için 2013 yılı KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak
kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda
49 (kırk dokuz) adet sözleşmeli işçi alınacaktır

UNVAN

SAYI

CİNSİYET

ARANAN NİTELİKLER

PUAN TÜRÜ
HEMŞİRE

40

E-K

4 yıllık sağlık yüksekokullarının hemşirelik veya sağlık memurluğu
bölümünden mezun olmak

2013 yılı KPSS(B)
EBE

1

E-K

4 yıllık sağlık yüksekokullannın ebelik bölü- münden mezun
olmak

2013 yılı KPSS(B)
SAĞLIK FİZİKÇİSİ

1

E-K

1- Mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği bölümünden mezun olmak.

2- Radyoterapi alanmda yüksek lisans yapmış olmak.

3- En az 5 yıl yataklı tedavi kurumlarının radyoterap ünitesinde çalışmış
olmak.

2013 yılı KPSS(B)
TEKNİKER

1

E-K

1 – Meslek yüksekokulu teknik programlar bölümü endüstriyel elektronik
programı mezunu olmak.

2- Windows 7,Microsoft SQl Servis Eğitim Hastane Laboratuar PACS Bilgi
Yönetim Sistem- leri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

3- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ile iş Sağlığı Güvenliği
ve Çevre Sağlığı Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

4- En az 5 yıl yatak 1 ‘ tedavi kurumlarının bilgi işlem biriminde deneyim
şahta olmak.

2013 yılı KPSS(B)
SAĞLIK TEKNİKERİ

1

E-K

1- Sağlık hizmetten meslek yüksek okulu anestezi bölümünden mezun olmak.

2-En az 400 adet nöroradyolojik işlemler (majör serebral vasküler) vakalara
katılarak tecrübe sahibi olduğunu belirtir ve erişkin ve pediatn kalp
damar cerrahisi vakalannda TOF,VSD.ASD,AV kanal defekti senning BT shunt,
Glenn sfıunt, aort koarktasyonu gibi en az 700 vakanın anestezisinde ve
cerrahisinde aktif olarak katılmış olmak.

3-Yetişkin bireylerde ileri yaşam desteği eğitimi ve rever sal ajanların
kullanımı eğitimi sertifikasına sahip olmak.

2013 yılı KPSS{B)
DESTEK PERSONELİ

1

E-K

1- Sosyal bilimler meslek yüksek okulu halkla ilişkiler ve tamtım bölümü
mezunu olmak.

2- Çevre yönetimi, müşteri memnuniyet ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına
sahip olmak.

3- Üst düzey yönetta asistanlığı eğitimi almış olmak.

4- En az 1 yıl, yataklı tedavi kurumlannın halkla ilişkiler biriminde
deneyim sahibi olmak.

2013 yılı KPSS(B)
* DESTEK PERSONELİ

1

E-K

1- Lise mezunu olmak 2- Bilgisayar isletmeni ve bilgisayarlı
muhasebe sertifikalama sahip olmak. 3- En az 2 yıl, eğitim kurumlannın uzaktan
eğitim sistemlen ile ilgili

2013 yılı KPSS(B)
BÜRO PERSONELİ

1

E-K

1- Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmak.

2- Developıng Web Applications Using Microsoft Visual Studio sertifikasına
sahip olmak.

3- Depolama sistemleri destek, kurulum uzmanı ile SPARC sunucu yüksek
seviye uygulama uzmanı sertitkalarına sahip olmak.

4- En az 1 yıl, eğitim kurumlarının bilgi işlem bınminde deneyim sahibi
olmak.

2013 yılı KPSS(B)
BÜRO PERSONELİ

1

E-K

1-Lise mezunu olmak

2- Bilgisayar isletmeni sertifikasına sahip olmak.

3- Bilgisayar programcılığı. web tasanmı ile veritabanı uzmanlığı sertifikalanna
sahip olmak.

4- ntemet programcılığı (PHP) biliyor olmak

5- En az 2 yıl, eğitim kurumlarının uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili
deneyim sahibi olmak.

2013 yılı KPSS(B)
DESTEK PERSONELİ

1

E-K

1- Lise mezunu olmak.

2- En az 8 yıl, eğitim kurumlannın bilgisayar labora- tuvan destek hizmetinde
deneyim sahibi olmak.

3- SPSS, ETA, MATLAB, LOGO programlannı iyi düzeyde biliyor olmak.

2013 yılı KPSS(B)

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli
olmak

5. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. ( Bu durum, memuriyete
girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) .

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adayların bu duyurusun gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü
içinde (mesai sonuna kadar), hangi pozisyona başvurduklarını belirten başvuru
dilekçesi, özgeçmiş, mezuniyet belgesinin aslı veya sureti, nüfus cüzdanı fotokopisi
ve 2013 KPSS sonuç belgesi ile inönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İnsan
Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

(1) Yerleştirme sonuçları en geç 1 ( bir) hafta içerisinde www.inonu.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara
tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözleşmeli hemşire, ebe, sağlık fizikçisi, tekniker, sağlık teknikeri,
destek elemanı, büro elemanı pozisyonlarına yerleştirilen adayların, sonuçlarının
ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde aşağıda talep edilen belgelerle
birlikte, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi insan Kaynakları Müdürlüğüne
şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YERLEŞENLERDEN İSTENECEK BELGELER :

1-8 adet vesikalık fotoğraf,

2-Nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi,

3-Diplomanın aslı ve fotokopisi

4-SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilmektedir)

5-Öz geçmişi

6-Mal Bildirim Beyannamesi Üniversitemiz yerleşkesindeki Garanti Bankasından
açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi.

(3) Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme haklarını
kaybetmiş olacaklardır.

(4) Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan
başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır

NOT: Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her
hangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerle

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı 2013
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR   1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır. b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir. c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan atama) yoluyla alınacak
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam 667 kadroya, 2. Sözleşmeli
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı 2013
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR   1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır. b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir. c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını