Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İPTAL İLANI

28.12.2013 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik işçi alımı duyurusumızdaki aşağıda belirtilen sütun İPTAL edilmiştir.

YAYIMLANAN ve İPTAL EDİLEN

BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABILIM DALI /ALANI
ÜNVANI
DERECESİ
ADET
AÇI KUMA
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı
 
Yardımcı Doçent
1
1
Web tasarımı, masa üstü yayıncılık ve animasyon alanında çalışmış olmak.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi duyurusun Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

5 – İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş ve atandıktan sonra en az 3 yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://işçi.gazi.edu.tr/adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://işçi.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BİRİMİ
BÖLÜM
ABD
UNVANI
DER.
ADET
AÇIKLAMA
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
 
 
Doçent
1
1
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Doçent
1
1
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Doçent
1
1
 
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Farmakognozi
Profesör
1
1
Biyolojik aktivite yönlendirmeli franksiyonlama teknikleri konusunda uzmanlığını almış olmak.
Fen Fakültesi
Fizik
Genel Fizik
Profesör
1
1
 
Fen Fakültesi
Fizik
İstatistik Fizik
Profesör
1
1
 
Gazi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Profesör
1
1
 
Gazi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Doçent
1
1
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye
Maliye
Doçent
1
1
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
İşletme
Doçent
1
1
Açık Ocak Maden İşletmeciliğinde muhasebe uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Doçent
1
1
 
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Enfeksiyon)
Doçent
1
1
Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak.
 
 
 
 
 
 
 
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Doçent
1
1
Refraktif Cerrahi ve Retina alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Doçent
1
1
 
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Acil Tıp
Doçent
1
1
 
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 
Doçent
1
1
 
Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği
 
Doçent
1
1
 
Uzaktan Eğitim MYO
 
 
Doçent
1
1
 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Otistik çocuklar, aileleriyle öğreniyorlar
Düzce Valiliği’nce açılan ve Türkiye’deki 6′ncı olma özelliğini taşıyan merkezde 45 otistik hastası çocuğa kişisel gelişim ve beceri dersleri veriliyor. Çocuklarının eğitimi için her gün kilometrelerce yol kat eden veliler, birçok sıkıntı çekmesine rağmen zamanlarının çoğunu otistik çocuklarıyla geçiriyor. Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Osman Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizm hastalarının sosyalleşme ve iletişim problemi yaşayan bireyler olduğunu anlatarak, ”Otizm, asla zeka geriliği değildir” dedi.Bu kişilerin, zeka olarak çok iyi seviyede olduklarını ancak davranışlarını yerinde kullanamadıkları için sosyal hayatta güçlük
Evinde televizyon olmaması başarı getirdi
Isparta Milli Eğitim Müdürü Muhammet Öztürk, YGS’de ülke genelinde ilk 100′e giren öğrencileri kabul etti. Öztürk, YGS-6 puan türünde Türkiye 4′üncüsü olan Muhammed Said Seferbey, YGS-2 puan türünde Türkiye 42′ncisi olan Burak Şahinoğlu, aynı puan türünde Türkiye 74′üncüsü olan Bilal Altuntaş ve YGS-6 puan türünde Türkiye 96′ncısı olan Tolga Yiğit’e kitap ve cumhuriyet altını hediye etti. Öztürk, daha sonra yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye sekizincisi olan Isparta’nın, bu yıl başarısını artırarak beşinci sıraya yükseldiğini söyledi. Başarının tesadüf olmadığını belirten Öztürk, ”Her başarının bir bedeli vardır. Isparta’da
Bu sınavda öğrenciler değil veliler ter döktü
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri projesi kapsamında öğrenci velilerine kitapla ilgili 25 soruluk bir sınava tabi tuttuklarını söyledi. Eğitim sürecine veliyi katabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Esen, şöyle konuştu: ”Bugün yaklaşık 15 okulumuzda bin velimiz kitap okuma yarışmasına katıldı. Toplum olarak okuma alışkanlığımız az. Dolayısıyla sadece öğrencilerimize yönelik görevimiz yok. Sorumluluğumuzun gereği olarak toplumun tüm kesimlerinde çeşitli projeler uyguluyoruz. Söz konusu projenin temel çıkış noktası da budur. Bugün yaklaşık bin velimizle bu etkinliği yapıyoruz. Toplumun her kesimine