Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDEN H| 4/B (SÖZLEŞMELİ
PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçe karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer
alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam
18 adet sözleşmeli işçi alınacaktır

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut
affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlarla, zimmet, , ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti
kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı f hariç kaçakçılık, resmi
ihale ve alımı satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak,
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53. maddeâi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak,

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak, ;

İstenen Belgeler;

1- Bir adet dilekçe

2-2 adet fotoğraf

3-Özgeçmiş

4- Lise. önlisans, lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra
Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5- 2010 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların: duyurusun gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına
istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri
gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kesinlikle
işleme alınmayacaktır.

2013 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu’puan
sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden
ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının bir (1) katı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme
yapılacaktır.
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde çalıştırmak için sözleşmeli uzman ve büro görevlisi alacak.   T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Hukuk Müşavirliği Sayı : 89432283-641.01/ Konu : Yönerge Kamu hastane birliklerinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlilerinin işe alınma ve birliklere dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemek maksadıyla hazırlanan, “Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usûl ve Esaslar” hakkında Yönerge Bakanlık Makamının 14.02.2013 tarihli ve 1279 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 663
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘Manifesto’ resti
KOÜ Hukuk Fakültesi’nden yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Çelik hakkında ”Komünist Manifesto” isimli kitabı okuttuğu gerekçesiyle YÖK tarafından soruşturma başlatıldığı yönünde ulusal ve yerel basında çeşitli haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Habere konu edilen sürecin, Çelik’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde verdiği ”Anayasa Hukukuna Giriş” dersinde, hocanın ”ders işlemediği, yarım saat durup dersten çıktığı, ders müfredatı ve kapsamı dışında öğrencileri bahse konu kitabı okumaya zorladığı, not baskısı kullanarak tek yönlü bir yönlendirme ve propaganda yapıldığı”
İzmir’den NASA’ya bağlanıp ders aldılar
Uzay Kampı Türkiye, Kardeş Okullarla Bilim Programı (PSSP) kapsamında yürüttüğü video konferans yönteminin eğitimde kullanılması projesinde, NASA’yla yaptığı canlı görüşmelere bir yenisini daha ekledi. 27 Şubat tarihinde Uzay Kampı Türkiye aracılığıyla kurulan videokonferans bağlantısıyla Marshall Uzay Merkezi, Teksas Rawson Sounders Okulu ve İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri bir araya geldi. 2013-2013 eğitim öğretim yılı başından beri birbirleriyle belirli aralıklarla görüşme imkanı bulan Teksas Rawson Sounders Okulu ve İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri bu defa aynı anda NASA’nın Marshall Uzay Merkezi’ne bağlanarak, bilim adamı Scott Anderson’dan “Uzaydaki
İmato sonuçları açıklandı
Geleceğin bilim adayı olmaya aday 25 katılımcıya da yüzde 100 burs sağlayacak olan okul, böylece Türkiye’nin bilimsel gelişimine de katkı sunmayı amaçlıyor. Olimpiyatlardaki başarılarıyla duyuran Fatih Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlediği İMATO ile de adından söz ettirmeyi başardı. Dün Bahçelievler Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cinbil, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Ay, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Neşet Yafes Bakırcı, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nurkan’ın yanı sıra çok sayıda okul müdürü,