Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTORLUGU’NDEN

Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli
ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar. 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978
tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz
Balcalı Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli işçi alınacaktır.

BALCALI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kadro Pozisyonu
Adedi
Nitelikler
Hemşire
8
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Dahili Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire
2
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire
2
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. En az 1 yıl Ameliyathane deneyimi olmak.
Hemşire
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3.Basamak Yoğun Bakımda en az 1 yıl deneyimi olmak.
Hemşire
3
Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Dahili Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire
2
Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kliniklerinde en az 1 yıl deneyimli olmak.
Hemşire
2
Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3.Basamak Yenidoğan Yoğun Bakımda en az 1 yıl deneyimli olmak.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

1-Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Lisans ve Ortaöğretim mezunları için 2013 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine
sahip olmak,

3- ilgililerin, duyurusun gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel
Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

5- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi
pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir.

8- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tr
adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi

4- 2013 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı idari Personel Bürosu : 0322 338 62
85 (107-109)

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik,
Kentsel Dönüşüm Sürüyor
TÜRKİYE’nin nüfusu son 50 yılda adeta yer değiştirdi. 35 milyon kişi 15 kente toplandı. Göçlerin belli dönemlere sıkışması çok kötü bir yapı stoku oluşurdu ve şimdi dönüşüm için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Devlet, belediye, vatandaş, müteahhit ve işin finansman halkası bankalar bu fırsatı iyi değerlendirmek zorunda. Ağaoğlu; Geçtiğimiz yıl Dubai’de Cityscape Gayrimenkul Fuarı’nda dünya sahnesine çıkan Ali Ağaoğlu başkanlığındaki Ağaoğlu Şirketler Grubu, burada dünya lansmanını yaptığı Maslak 1453 projesiyle yabancı yatırımcıların da gözdesi olmayı başardı. Akbank; Yapılarınızı ve yaşamınızı yenilemek için Akbank’ı yanınıza
YÖK Sözleşmeli Personel Alımı 2013
YÖK aşağıda belirtilen uzman kadrolarından uygun adaylar arasından personel alacak.Adayların başvuru incelemesi KPSS puanlarına göre yapılacak.Ayrıca adayların değerlendirilmesinde 100 üzerinden 70 puan almaları gerekiyor.   YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 1. BAŞVURU ŞARTLARI A.GENEL ŞARTLAR 1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak. 2. 35 yaşından gün almamış olmak. 3. a) Uzman personel için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak. b) Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca,