Çankırı Korgun Köylere Hizmet Götürme Birliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Korgun ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde çalıştırılmak üzere belirsiz
süreli sözleşmeli 1 adet işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2.1 S yaşını bitirmiş 30 yaşından gün almamış olmak

3.Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere , ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olanlar
bile devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1.2011 veya 2013 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak ve bu sınavdan KPSS P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak

2. İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak

3.4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nden
mezun olmak

4. ilan tarihinden önce Korgun İlçesi sınırlan içinde ikamet ediyor olmak.
İlan tarihinden sonra yapılan ikamet değişiklikleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Alınacak adayda Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu olanı ile ilgili sertifikalar
ve iş deneyimi olanlar, işe alımı da öncelikli olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Özgeçmiş

2. İkametgâh belgesi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin birer sureti

4. Aile nüfus kayıt örneği

5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6. Adli sicil kaydına ilişkin beyanı

7. Askerlik terhis belgesi veya ilişiksiz belgesi (Erkekler için)

8.2 adet vesikalık fotoğraf

9. Varsa iş deneyim belgeleri

10.2011 veya 2013 yılı KPSS sonuç belgesi

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgelerle birlikte Korgun İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne şahsen 11.12.2013 Salı günü saat 17.00′ ye
kadar başvuracaklardır.

- KHG Birliği; müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, elemanı alıp almamakta
serbesttir.

Mehmet ERDEM

Korgun Kaymakam V.

KHG Birliği Başkanı
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Otistik çocuklar, aileleriyle öğreniyorlar
Düzce Valiliği’nce açılan ve Türkiye’deki 6′ncı olma özelliğini taşıyan merkezde 45 otistik hastası çocuğa kişisel gelişim ve beceri dersleri veriliyor. Çocuklarının eğitimi için her gün kilometrelerce yol kat eden veliler, birçok sıkıntı çekmesine rağmen zamanlarının çoğunu otistik çocuklarıyla geçiriyor. Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Osman Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizm hastalarının sosyalleşme ve iletişim problemi yaşayan bireyler olduğunu anlatarak, ”Otizm, asla zeka geriliği değildir” dedi.Bu kişilerin, zeka olarak çok iyi seviyede olduklarını ancak davranışlarını yerinde kullanamadıkları için sosyal hayatta güçlük
Evinde televizyon olmaması başarı getirdi
Isparta Milli Eğitim Müdürü Muhammet Öztürk, YGS’de ülke genelinde ilk 100′e giren öğrencileri kabul etti. Öztürk, YGS-6 puan türünde Türkiye 4′üncüsü olan Muhammed Said Seferbey, YGS-2 puan türünde Türkiye 42′ncisi olan Burak Şahinoğlu, aynı puan türünde Türkiye 74′üncüsü olan Bilal Altuntaş ve YGS-6 puan türünde Türkiye 96′ncısı olan Tolga Yiğit’e kitap ve cumhuriyet altını hediye etti. Öztürk, daha sonra yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye sekizincisi olan Isparta’nın, bu yıl başarısını artırarak beşinci sıraya yükseldiğini söyledi. Başarının tesadüf olmadığını belirten Öztürk, ”Her başarının bir bedeli vardır. Isparta’da
Bu sınavda öğrenciler değil veliler ter döktü
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri projesi kapsamında öğrenci velilerine kitapla ilgili 25 soruluk bir sınava tabi tuttuklarını söyledi. Eğitim sürecine veliyi katabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Esen, şöyle konuştu: ”Bugün yaklaşık 15 okulumuzda bin velimiz kitap okuma yarışmasına katıldı. Toplum olarak okuma alışkanlığımız az. Dolayısıyla sadece öğrencilerimize yönelik görevimiz yok. Sorumluluğumuzun gereği olarak toplumun tüm kesimlerinde çeşitli projeler uyguluyoruz. Söz konusu projenin temel çıkış noktası da budur. Bugün yaklaşık bin velimizle bu etkinliği yapıyoruz. Toplumun her kesimine