Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BÜLENT ECEVIT ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektöılüğü Personel Daire Başkanlığından; 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli işçi (hemşire) alınacaktır. Sözleşmeli
işçi çalıştır iknasına ilişkin olaıak 28 Hazııan 20Ü7 taııhli ve 26566 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4 maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde
istihdam edilmek üzere (giderleri Özel Butce gelirlerinden karşılanacaktır.)
KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alımı yapılacak Hemşire unvanı
için aşağıda belirtilen bos sözleşmeli peısonel pozisyonunun yazılı ve / veya
sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli peısonel alınacaktır.

Unvanı Adet Aranan Nitelikler

Hemşire 1 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu
lisans programından mezun olmak.

Genel Şartlar: a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′ıncı maddesinde belirtilen şartları
taşımak,

c) Erkek adaylar ıcın askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

e) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

f) Değerlendirmelerde 2013 yılı KPSS (B) grubu imtihanından KPSSP3 puanı esas
alınacaktır, 1) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşhhk
aylığı almıyor olmak.

g) Baktıracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memulları Kanununun 4/B
maddecinin Bu şekilde İstihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlaı Kurulu kararı ile belirlenen ıstisnalaı hariç sözleşmeyi
tek taıaflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bil yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli işçi pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olması

İstenilen Belgeler:

Dilekçe Örneği

Ek-1 Sağlık beyanı

Ek-2 Askerlik beyanı

Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı

Ek-5 is Talep Formu

İsteklilerin, duyurusun gazete yayın talihinden itibaren 15 gun içinde (mesaî
sonuna kadar) kadar http://www.bcun.cdu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi
ve istenilen belgeler ile biılıkte Rektörlüğümüz Peısonel Daiıe Başkanlığına
salisen müracaat etmeleri geıekmektedir. Eksik belge ibıaz edenlerin müracaatları
kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimlen, en geç 5 ıs gumı içinde http//www beun.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayı kadar yedek belirlenecektir.
Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların
tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan siıalaması esas
alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.bcun.edu.tr adresinde ilan edilen
adayların göreve başlatılabilmesi için. sonuçların duyurusundan itibaren en geç
15 gun içerisinde aşağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Peısonel Daire Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgelen suresi içerisinde teslim etmeyenle)
bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme
yapılır. Sözleşme için gerekli belgeler

1- 2 Adet Fotoğıaf

2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde
hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
.. akıl hastalığı .. bulunmamak ” şartını gösterir psikiyatri raporu

3- (Akbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı
fotokopisi Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar
hakkında yasal işlem yapılacak olup. atamaları yapılmış ısc atamalarının iptal
edilecektir Idaıemız taralından kendıleııne bir bedel ödenmiş ise bu bedelin
yasal laızı ile birlikte tazmin edilecektir Yapılacak değerlendirmelerde başarılı
bulunarak göreve başlatılacak olanlar, sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabı olacaklar ve istihdam edilecekleri
birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabı olduğu çalışma saat ve usulüne
tabı olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin :

Bülent Ecevıt Ümveısitesi Rektoıluğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez
/ Zonguldak.

Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahilirl 395-1207-1164), Fax : (0 372) 257 30 32
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik,
Kentsel Dönüşüm Sürüyor
TÜRKİYE’nin nüfusu son 50 yılda adeta yer değiştirdi. 35 milyon kişi 15 kente toplandı. Göçlerin belli dönemlere sıkışması çok kötü bir yapı stoku oluşurdu ve şimdi dönüşüm için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Devlet, belediye, vatandaş, müteahhit ve işin finansman halkası bankalar bu fırsatı iyi değerlendirmek zorunda. Ağaoğlu; Geçtiğimiz yıl Dubai’de Cityscape Gayrimenkul Fuarı’nda dünya sahnesine çıkan Ali Ağaoğlu başkanlığındaki Ağaoğlu Şirketler Grubu, burada dünya lansmanını yaptığı Maslak 1453 projesiyle yabancı yatırımcıların da gözdesi olmayı başardı. Akbank; Yapılarınızı ve yaşamınızı yenilemek için Akbank’ı yanınıza
YÖK Sözleşmeli Personel Alımı 2013
YÖK aşağıda belirtilen uzman kadrolarından uygun adaylar arasından personel alacak.Adayların başvuru incelemesi KPSS puanlarına göre yapılacak.Ayrıca adayların değerlendirilmesinde 100 üzerinden 70 puan almaları gerekiyor.   YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 1. BAŞVURU ŞARTLARI A.GENEL ŞARTLAR 1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak. 2. 35 yaşından gün almamış olmak. 3. a) Uzman personel için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak. b) Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca,