Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezide veya Rektörlükçe görevlendirilecek
diğer birimlerde, gündüz veya gece nöbet stsiemme göre çalıştırılacak, giderleri
özel bütçeden karşılanmak özere. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin
(B) fıkrası gereğince ” istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı kararnameye ekfc 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan.
Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasma İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslarda Yer Alan. Ek 2. Maddenin (b) fıkrası gereğince 2013 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda
belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli işçi alınacaktır.

İlanla ilgili bilgilere Üniversitemizin www.bozok.h.edu.tr (tüm rianiar) adresinden
ulaşılabilir.

 
UNVANI
SAYI
ARANAN NİTELİKLER
1
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bölürmü mezunu.

2- İkinci basamak Yataklı Tedavi Kurumlarının Ameliyathane Biriminde
en az 4 yıl prim yatırılarak çalışmış olmak.

2
Hemşire
1

1- Lisans Hemşire bölümü mezunu.

2- Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde 1 yıl prim yatınlarak çalışmış olmak.

3
Hemşire
2

1- Lisans Hemşirelik bölümü mezunu.

2- Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak.

4
Hemşire
2

1-Lsans Hemşirelik bölümü mezunu.

2- Yeni Doğan Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak

5
Hemşire
1
1- Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak
6
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşırefck bölümü mezunu.

2- Bakanlık onaylı Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip.

3- En az 4 yıl pnm yatınlarak Diyaliz Merkezinde çalışmış olmak

7
Hemşire
1
1- Ortaöğretim Hemşirelik bölümü mezunu olmak
8
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bolümü mezunu.

2- CPR ( Kardio Pulmoner Resusıtasyoıı ) eğitimini almış ve EEG-EMG cıhaztan
eğitim sertifikalarına sahip .

3- İkinci basamak Yataklı Tedavi Kurumlarının Kan Alma Biriminde en az
1 yıl prim yatırılarak çalışmış olmak

9
Hemşıre
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bölümü mezunu.

2- Üçüncü basamak Yataklı Tedavi Kurumlarının Plastik Cerrahı Kekoııstünktif
Bölümünde prim yatırılarak 1yıl çalışmış olmak

10
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bölümü mezunu.

2- Koter-Endeskopik Aspiratör ve Entübasyon Fiberoskop cihazı eğitim
sertifikalarına sahip olmak

11
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümü mezunu.

2- Perfizyonist sertifikasına sahip olmak.

12
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bölümü mezunu.

2- Koter-Endeskopik Aspiratör ve Entübasyon Fiberoskop cihazı eğitim
. Göğüs Hastalıkları Uyku Teknisyenliği sertifikalarına sahip olmak.

13
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bölümü mezunu.

2- Bakanlık onaylı Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasma sahip.

3- İkinci basamak Yataklı Tedavi Kurumlarının Diyaliz Bölümünde 2 yıl
prim yatırılarak çalışmış olmak

14
Hemşre
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bölümü mezunu,

2- Hemşire olarak en az 4 yıl prim yatırılarak çalışmış .

3- 2 yıl Biyomedikal Eğitimi almış olmak.

15
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümü mezunu.

2- ikinci basamak Yataklı Tedavi Kurumlannın Anjio Ünitesinde 4 yıl prim
yatınlarak çalışmış.

3- Sağlık Bakanlığı onaylı CPR ( Kardio Pulmoner Resusitasyon ) katılım
belgesine sahip olmak.

16
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümü mezunu ,

2- CPR Eğitimini almış ve Birlikte Çalışma Becerilen sertifikasına sahip
olmak

17
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümünden mezun.

2- İkinci basamak Yataklı Tedavi Kurumlannın Göz Bölümünde en az 3 yıl
pnm yatırılarak çalışmış.

3- Göz Dijital Görüntüleme ve Arşivleme sertifikasına sahip olmak.

18
Hemşire
1

1- Ortaöğretim Hemşirelik bölümünden mezun.

2- Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip,

3- Yataklı Tedavi Kurumlarının Hemodiyaliz ünitesinde en az 3 yıl ve
1 yıl da Acil Serviste prim yatınlarak çalışmış olmak

19
Diğer Sağlık Personeli
1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknsyenüği Bölümü mezunu .

2- Sağlık Bakanlığı onaylı CPR ( Kardio Pulmoner Resusitasyon ) katılım
belgesine sahip.

3- Yataklı Tedavi Kurumlarında 4 yıl prim yatırılarak çalışmış olmak.

20
Diğer Sağlık Personeli
1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu .

2- İkinci basamak Yataklı Tedavi Kurumtannda 1 yıl prim yatırılarak çalışmış,

3- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti veren tesislerde ve Bedensel
Zihinsel Engelli Çocuklar Fizik Tedavi ve Rehabiitasyon Merkezinde yardımcı
sağlık elemanı olarak çalışmış olmak

21
Sağlık Teknikeri
1
1- Ön Lisans Anestezi program, mezunu olmak
22
Sağlık Teknikeri
1

1- Ön Lisans Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının
birinden mezun.

2- Belgelendirmek Şartıyla: Periferik Anjio, Röntgen. BT. Kroner Anjio
, MR, Nükleer Tıp eğrimlerini almış olmak

23
Laborant
1

1- Ön Lisans Tıbbı Laboratuar bölümü mezunu,

2- Biyokimya Laboratuarında 3 yıl prim yatırılarak çalışmış olmak

24
Fizyoterapist
1
1- Fizyoterapi ve Rehabiitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
üsans bölümlerinin birinden mezun olmak .
25
Diyetisyen
1
2- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak.
26
Sağlık Tekniken
1

1- Ön Lisans Anestezi Programı mezunu,

2- Perfûzyonist sertifikasına sahip olmak.

 
 
 
 
27
Diğer Sağlık Personelli
1- Ön Lisans Fizik Tedavi, Hidroterapi, Fizyoterapi. Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon ön lisans programlarının birinden mezun olmak
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
YGS’ye geç kalanları okullara polis ulaştıracak
Afyonkarahisar’da, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) katılacağı okula geç kalanlar ile okul adresini bilmeyen öğrencilere yardımcı olunması amacıyla polis ekipleri oluşturuldu. AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, YGS öncesi öğrencilerin evlerinde rahat dinlenebilmesi ve huzurlu bir ortamda sınav geçirebilmesi amacıyla bazı önlemler aldıklarını bildirdi.Öğrencilerin sınav öncesi rahatsız olmasına yol açabilecek inşaat çalışmaları, gürültülü çalışan iş yerleri ile araçlarda klakson çalınmasını engellemek amacıyla 24 motorize ekip görevlendirildiğini ifade eden Can, sınavların gerçekleştirileceği okullarda
YGS’de üniversite adayları bir ilki yaşadı
Adaylara ilk kez Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nden sorular yöneltiliyor. Ayrıca salonlarda kopyaya karşlı kameralı dijital saatler yer alıyor.  2013-Öğrenci Seçme ve Yerleştime Sistemi (ÖSYS)’nin ilk aşaması olan YGS, 167 sınav merkezi ile 100 bin 452 salonda start aldı. Sınava toplam 1 milyon 851 bin aday katılıyor. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Öğrenciler üst aramasından geçirildikten sonra sınav salonlarına alındı. Ailelerin heyecanlı bekleyişi ise soğuk havaya rağmen okul bahçelerinde devam etti. Bazı velilerin Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü. En az çocuları kadar heyecanlı olduklarını belirten anne babalar, sistemin
Mezun olan 2 bin 500 TL maaşla işe başlıyor
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Poyraz, önceki yıllarda jeodezi ve fotogrametri bölümü adı altında eğitim verdiklerini, bölümün adının insanlar tarafından çok fazla algılanamaması nedeniyle 4 üniversitenin geomatik, 10 üniversitenin de harita mühendisliği adıyla isim değişikliğine gittiğini söyledi.Geomatik ve harita mühendisliğinin benzer eğitimi veren bölümler olduğunu dile getiren Poyraz, yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün topografik ya da tematik haritalarını ürettiklerini belirtti. Poyraz, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması,