Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Alımı 2012

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü personel alımı şartlarına uygun 25 uzman yardımcısı alacak.

BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SINAVLA BASIN VE ENFORMASYON UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

 

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında münhal bulunan 25 adet Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı ve ek 41 inci maddeleri ile 08/06/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve geçici 9 uncu maddelerine dayanılarak, yazılı ve sözlü sınavla personel istihdamı yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

BAŞVURU ŞARTLARI (1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) 01/10/2012 tarihi itibarıyla, 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim fakülteleri bölümleri ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk. siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakülteleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) 2011 veya 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan puan türleri için en az 75 puan almış olmak.

personel alımı

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben yukarıda belirtilen her bölüm için aranılan KPSS Puan Türlerinden en yükseği dikkate alınmak suretiyle sıralamaya tabii tutulacaktır. Aranılan KPSS Puan Türlerinden en yükseğine sahip adaydan başlanarak her bir bolum için belirlenen kadro sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı sınava” davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı sınava” alınacaktır. Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. ilgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümden alım yapılacaktır. Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre her bir bölüm için tek bir liste halinde sıralanacaktır Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvurunun bitim tarihinden (01/10/2012) itibaren 7 (yedi) gun içerisinde Genel Müdürlüğün internet adresinden (www.byegm.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

 
Etiketler :
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213),
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi AMASYA ÜNİVERSİTESİ / AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / Öğretim Görevlisi 1 21.12.2013
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelığı’nın ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1- Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, VVord ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ölçütleri) ekleyerek ilgili Birime başvurmaları gerekmektedir. 2- Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Öğretim
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklama EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ DOÇENT 1   EDEBİYAT FAKÜLTESİ