Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI

1) SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:

1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mimarlık ve Mühendislik branşlarında: 5302
sayılı İl Özel İdare Kanunu’ıuın 36. maddesinin 3* üncü fıkrası ve 5393 sayılı
Belediye Kanunun 49. maddesinin 3′ üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı,
tam zamanlı sözleşmeli

1 Adet İnşaat Mühendisi

1 Adet Harita Mühendisi

1 Adet Mimar

olmak iizere toplam 3 Adet işçi istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı, sözlü/ıııüinkat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda:
Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip
olup. olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır

1.3) Sınav Komisyonu, imtihanın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav
sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir.
Sınav Tarihi. Ardahan Valiliği (www.ardahan.gov.tr) ve Ardahan İlÖzel İdaresi
(www.ardahanozelidare.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz say ılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve haklarında; 26 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

1.5) Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içinde
açıklanır. Sonuçlar Ardahan İl özel idaresi WEB sayfasından (vvww.ardahanozelidare.gov
.tr) duyurulacaktır.

2) SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’mın 48. maddesinde belirtilen şartları
taşımak.

2.2) Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİİ.İ ” bölümünden mezun olıııak.
başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

2.3) 2013 yılında öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) taı.ıfııul.ııı
vapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KJPSS – B grubu KPSSP3 puan türünden
en az 70 puan alınış olmak

HARİTA MÜHENDİSİ: Nedcad, Ofis programlarını kullanabilmek. GPS ve Total Station
aletleri kullanabilmek tercihen arazi çalışmalarında deneyimli olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ: Autocad, Sta4cad. İdccad-statik. A VIP lıakkediş programlarını
kullanabilmek, tercihen yol. üst ve altyapı İnşaat konularında deneyimli olmak
ve belgelemek, keşif ve metraj hesapları yapabilmek, ihale mevzuatına hakim
olmak,

MİMAR: İdecad-Miınaıi, autocad, Archicad programlarına hakim, tercihen uygulama
projeleri ve yapı denetim konularında deneyimli olmak.

2.5) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1
yıl ertelemiş veya muaf olmak,

2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

3) BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 24/01/2013 – 06/02/2013 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Ardahan
İl Özel İdaresine ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.)

4) İSTENEN BELGELER:

4.1) İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)

4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.3) 6 adet vesikalık fotoğraf,

4.4) KPSS sonuç belgesi.

4.5) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti. (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

4.6) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde
alınmış belgenin aslı,

4.7) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

4.8) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.

5) SINAVIN YERİ:

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

İl Özel İdaresi İş Hanı

Karagöl Mah. Kongre Caddesi No:44 Kat:4 ARDAHAN

İrtibat Tel: 0478 211 4444 Ü478 21I4565 Dahili: 192

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
YGS’ye geç kalanları okullara polis ulaştıracak
Afyonkarahisar’da, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) katılacağı okula geç kalanlar ile okul adresini bilmeyen öğrencilere yardımcı olunması amacıyla polis ekipleri oluşturuldu. AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, YGS öncesi öğrencilerin evlerinde rahat dinlenebilmesi ve huzurlu bir ortamda sınav geçirebilmesi amacıyla bazı önlemler aldıklarını bildirdi.Öğrencilerin sınav öncesi rahatsız olmasına yol açabilecek inşaat çalışmaları, gürültülü çalışan iş yerleri ile araçlarda klakson çalınmasını engellemek amacıyla 24 motorize ekip görevlendirildiğini ifade eden Can, sınavların gerçekleştirileceği okullarda
YGS’de üniversite adayları bir ilki yaşadı
Adaylara ilk kez Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nden sorular yöneltiliyor. Ayrıca salonlarda kopyaya karşlı kameralı dijital saatler yer alıyor.  2013-Öğrenci Seçme ve Yerleştime Sistemi (ÖSYS)’nin ilk aşaması olan YGS, 167 sınav merkezi ile 100 bin 452 salonda start aldı. Sınava toplam 1 milyon 851 bin aday katılıyor. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Öğrenciler üst aramasından geçirildikten sonra sınav salonlarına alındı. Ailelerin heyecanlı bekleyişi ise soğuk havaya rağmen okul bahçelerinde devam etti. Bazı velilerin Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü. En az çocuları kadar heyecanlı olduklarını belirten anne babalar, sistemin
Mezun olan 2 bin 500 TL maaşla işe başlıyor
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Poyraz, önceki yıllarda jeodezi ve fotogrametri bölümü adı altında eğitim verdiklerini, bölümün adının insanlar tarafından çok fazla algılanamaması nedeniyle 4 üniversitenin geomatik, 10 üniversitenin de harita mühendisliği adıyla isim değişikliğine gittiğini söyledi.Geomatik ve harita mühendisliğinin benzer eğitimi veren bölümler olduğunu dile getiren Poyraz, yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün topografik ya da tematik haritalarını ürettiklerini belirtti. Poyraz, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması,