Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİKA) PERSONEL ALIM İLANI

TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı’na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 15 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın merkezi Nevşehir olup, Ajansın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ
20 Şubat 2013 – 15 Mart 2013 tarihleri arasında Saat 17:00 ‘a kadar (Hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)
SOZLU SINAVA KATILACAKLARIN İLANI
19 Mart 2013
SÖZLÜ SINAV TARİHİ
01 Nisan 2013 – 03 Nisan 2013
BAŞVURU YERİ
Ahiler Kalkınma Ajansı Atatürk Bulvarı No: 57 50100 Merkez / NEVŞEHİR Tel : 0384-214-36-66 Faks: 0384-213-95-62

 

ALINMASI PLANLANAN PERSONEL HAKKINDA GENEL BİLGİLER*
ALAN
Alınacak Kişi Sayısı
Mülakata Çağrılacak Kişi Sayısı
Iç Denetçi
1
4
Merkezde (Nevşehir) Görev Alması Planlanan Uzman Personel 1
Hukuk
1
4
İktisat, Maliye, İşletme
3
12
İstatistik
1
4
Şehir ve Bölge Planlama
1
4
Sosyoloji
1
4
Ziraat Mühendisliği
1
4
Bilgisayar/Enformatik Mühendisi
1
4
Çevre Mühendisi
1
4
İnşaat Mühendisi
1
4
Yatırım Destek Ofislerinde Görev Alması Planlanan Uzman Personel**
Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik Dalları
4
16
Destek Personeli
Bütçe, Muhasebe ve Finansman Görevlisi
1
4

*Ajansa başvuracak adaylardan belirlenen bölümlere yeterli sayıda başvuru olmaması veya adayların sınavda başarılı olmaması gibi durumlarda ilan edilen bölümlerde ve alınması planlanan kişi sayılarında değişiklik yapılabilecektir.

ç) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ve bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL/IELTS bu sınavların Yüksek Öğretim Kurulunca KPDS puanına eşdeğer) sahip olmak,

KPDS DENKLİK TABLOSU*
KPDS
TOEFL
IELTS
IBT
CBT
PBT
70
84
221-222
561-562
5

*http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 09 – 10 Temmuz 2011 veya 07 – 08 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aşağıdaki tabloda gösterilen öğrenim dalları itibarıyla ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN
KPSS PUAN TURU
TABAN PUANI
Hukuk
KPSS 3, 11 veya 21
80
İktisat
KPSS 3, 9, 18 veya 22
80
Maliye
KPSS 3 veya 24
80
İşletme
KPSS 3, 6,19 veya23
80
Kamu Yönetimi
KPSS 3, 30 veya 37
80
Uluslararası İlişkiler
KPSS 3 veya 36
80
İstatistik
KPSS 3, 25 veya 75
80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
KPSS 3, 14 veya 48
80
Matematik
KPSS 3, 4 veya 5
80
Sosyoloji
KPSS 3, 4 veya 5
80
Şehir ve Bölge Planlama
KPSS 3, 4 veya 5
80
Mimarlık/Mühendislik
KPSS 3, 4 veya 5
80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ve bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL/IELTS bu sınavların Yüksek Öğretim Kurulunca KPDS puanına eşdeğer) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, ç) İzleme ve Değerlendirme,

ç) Tanıtım, Danışmanlık,

d) Şehircilik ve Çevre,

e) Araştırma-Geliştirme,

f) Bilgi ve İletişim Teknolojileri, ğ) Finansman,

g) İnsan Kaynakları Yönetimi, ı) Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

2.3.1. Uzman Personel İçin Genel Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ç) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi istemlerinin Kullanılması,

d) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

e) Kümelenme, İnovasyon, Kentsel Pazarlama,

f) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

g) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

ı) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, Zootekni,

ğ)Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

j) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

k) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

m) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgeleyebilmek.

2.3. 2. Uzman Personel İçin Özel Tercih Nedenleri

Bölüm

Tercih Nedenleri
Hukuk

Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, icra takibi yapmış olmak,
kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak, kamu
hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, şartname ve ihale hazırlama, sözleşme
yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konusunda tecrübe sahibi olmak
İktisat, Maliye, İşletme

Kamu maliyesi konusunda deneyimli olmak, vergi hukuku konularına
hâkim olmak, AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri
hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme tecrübesine sahip olmak, planlama
ve analiz gibi konularda tecrübe sahibi olmak.
İstatistik

Planlama, analiz, istatistiksel raporlama gibi konularda çalışmış
olmak, istatistiksel analiz süreçlerinde büyük ölçekli çalışmalarda yer
almış olmak, SPSS, Minitab vb. gibi istatistiksel paket programları veri
toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek.
Şehir ve Bölge Planlama

Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, sınai gelişme ve kümelenme,
kentsel ve sektörel politikalar, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz,
üst ölçekli planlama konularında tecrübe sahibi olmak.
Sosyoloji

Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, dezavantajlı guruplar
başta olmak üzere kadınlar ve Çocuklar, kentsel ve sektörel politikalar
konularında tecrübe sahibi olmak.
Ziraat Mühendisi

Tarımsal proje ve programlarda planlama, izleme ve değerlendirme
konularında tecrübe sahibi olmak.
Çevre Mühendisi

Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri
uygulamaları, ÇED ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.
İnşaat Mühendisi
İnşaat sektöründe proje hazırlama, hak ediş düzenleme, yapı denetimi ve kontrolü konularında tecrübe sahibi olmak.
Bilgisayar/Enformatik Mühendisi
Windows Server 2008, Linux işletim sistemleri, Microsoft Exchange topolojileri, domain yapıları, iletişim teknolojileri, IP santraller, Firewall ve internet güvenliği, veri yedekleme ve kurtarma, web tasarımı konularında bilgi sahibi olması, MS Office uygulamalarına hâkim, photoshop, dreamweaver gibi tasarım uygulamalarını kullanabilen, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip, MCSE sertifikasına sahip olması da tercih nedenidir.
Yatırım Destek Ofisleri
Yatırım ve teşviklerle ilgili aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak: S Bölgesel, ulusal ve uluslararası teşvikler, S Ulusal ve bölgesel yatırım mekanizmaları, S Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, S Yatırım ortamının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve tanıtımı, S Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat, S AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

3. İÇ DENETÇİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip-yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayacak ve danışmanlık yapacak 1 (bir) iç denetçi görevlendirilecektir.

Gerekli şartlar:

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ve bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL/IELTS bu sınavların Yüksek Öğretim Kurulunca KPDS puanına eşdeğer) sahip olmak.

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Destek elemanı Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda ihtiyaç hallerinde diğer destek personelin iş yükünü paylaşmakla yükümlü olmakla birlikte aşağıdaki alanda belirtilen özelliklere sahip 1 destek elemanı alınacaktır.

Bütçe, Muhasebe ve Finansman Görevlisi

İlk defa atananlar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak şartı aranmaktadır. 4 yıllık fakülte mezunları için fakültelerin Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, 4 yıllık fakülte mezunları için 09 – 10 Temmuz 2011 veya 07 – 08 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, Yüksekokul mezunları için Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve İşletmecilik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, 2013 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. Yüksekokul mezunları için Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve İşletmecilik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Ayrıca adayların 5018 sayılı kanun çerçevesinde ödeme ve ihale süreçlerine hâkim olması, finansman, bütçe ve kamu muhasebesi alanında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

5. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) İş Talep Formu (Ek-1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ç) KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

d) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

e) Özgeçmiş,

f) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Kurum onaylı sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur).

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20 Şubat – 15 Mart 2013 tarihleri arasında mesai saatleri içinde, Ahiler Kalkınma Ajansı Atatürk Bulvarı No: 57/1 50100 Merkez-Nevşehir adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, duyurusun ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan işçi sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma imtihanına çağırılacaktır.

Yarışma imtihanına katılabilecek, uzman işçi için 60 (altmış) adayın, iç denetçi için 4 (dört) adayın, destek elemanı için 4 (dört) adayın isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 19 Mart 2013 tarihinde Ajansın internet sitesi www.ahika.org.tr ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı, 01 Nisan 2013 – 03 Nisan 2013 tarihleri arasında ve 08:30 – 18:30 saatleri arasında yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, ajansın internet sayfasında ilan edilecek yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı, uzman işçi, iç denetçi ve destek elemanı için sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma imtihanında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’ tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma imtihanını kazanmış kabul edilir. Yarışma imtihanında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda işçi alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.ahika.org.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Personelin çalışma bölgesi Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde illerinden biri olacaktır.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İş Talep Formu: Ajansın web sitesi olan www.ahika.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Ek-1:İş
Talep Formu

1Merkez(Nevşehir) ve Yatırım Destek Ofislerinde görev alacak uzman personeller Ajansın işçi ihtiyacı doğrultusunda TR71 Düzey 2 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) illeri arasında yer değiştirebilirler, ilk görevlendirilme yapılan il bağlayıcı değildir.

1-TÜM ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımı satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
55 yaşında YGS’ye girdi
Adaylar salonlarda ter dökerken, yakınları ise başarıları için dua etti. Ortaokul ve liseyi dışardan bitiren 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Nermin Yahşi de Sanat Tarihi bölümünü kazanmak için sınava girdi. 1 milyon 851 bin 326 adayın girdiği YGS sınavı için erken saatlerde aileleri ile birlikte imtihanın yapılacağı merkezlere gelmeye başlayan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında sınava alınan öğrencilerin üzerleri tek tek arandı. ÖSYM’nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ile sınav merkezlerine gelen öğrenciler, üzerlerinde bulunan madeni para, kağıt, peçete, mendil, kol saati, kemer gibi eşyalarını girişte bulunan emanet masalarının
Minik öğrenciler bu zorunlu dersi çok sevdi
Resim ve müzik dersleri Türkiye’de olduğu gibi Almanya’daki okullarda da eğitimin önemli bir parçasıdır. Diğer bir sanat dalı olan tiyatro ise neredeyse hiçbir okulda ders olarak işlenmiyor. Tiyatro dersi, Almanya’da geçtiğimiz sene sadece ilkokullar için hayata geçirildi. Zorunlu tiyatro dersini uygulamaya koyan ilk ve tek eyalet ise Hamburg. Almanyanın Sesi’nde yer alan habere göre Hamburg’un Duventsedt İlkokulu’ndayız. Üçüncü sınıf öğrencileri ellerinde kartonlarla derslikte yürüyor. Kelime dansı adlı oyunun provasını yapan öğrenciler müziğe uygun adımlarla hareket etmeye çalışıyor. Öğrencilerden biri “Birinin ‘şunu yap, bunu yap’ demesi değil
En büyük iki üniversiteden internetten eğitim
Stanford Üniversitesi profesörlerinden biri 2011 yılında sanal istihbarat adlı bir dersi online ve ücretsiz vereceğini açıklayarak akademi dünyasını şaşırtmıştı. Derse tüm dünyadan 160 bin öğrencinin kayıt yaptırmasıysa daha da şaşırtıcıydı. Stanford Üniversitesi’nin bu başarısı, Harvard ve MIT gibi Amerika’nın en saygın üniversitelerinin internet üzerinden ücretsiz ders programları başlatmalarını sağladı. Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre Stanford’daki bu mühendislik dersi, online programda kullanılmak üzere kayda alınıyor. Üniversite 30′la 40 arasında online ders sunuyor ve kayıtlı öğrenci sayısı 1 buçuk milyon. Derslerin belli bir programı,