Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI
KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Игорь мазепа concorde capital виртуальный дневник Igor Mazepa www.oyetimes.com.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, (giderleri öz gelirlerinden
karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer
alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas
alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonda 1 Adet sözleşmeli işçi
alınacaktır.

UNVANI
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER
BÜRO PERSONELİ
1

- Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olmak ve belgelendirmek.

– Üniversitelerde en az 10 yıl çalışmış olmak ve 10 yıl sigorta primi
yatırılmış olmak.

- Üniversitelerde Fakültelerin Kurul İşlerinde çalışmış olmak.

- Üniversitelerde en az 5 yıl Bölüm Sekreterliği yapmış olmak ve belgelendirmek.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 2 yıl Makam Sekreterliği yapmış
olmak.

- Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Anabilim Dalı Sekreterliği
yapmış olmak ve belgelendirmek.

- Üniversitelerde Etik Kurul Sekreterliği yapmış olmak ve belgelendirmek.

– Üniversitelerde en az 2 yıl yazı işleri birimi ve işçi özlük işlerinde
çalışmış olmak ve belgelendirmek.

– Üniversitelerde Yazı işleri sorumluluğu yapmış olmak ve evrak-dosya
arşivleme konusunda tecrübeye sahip olmak.

– Kişisel gelişim, düşünce okuma teknikleri ve sözsüz iletişim, beden
dili ve etkili iletişim ve kişisel gelişim seminerlerine katılmış olmak
ve bunu belgelendirmek.

– Sağlık Yönetimi seminerine katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.

- Protokol Yönetimi seminerine katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.

– Yönetici ve Çalışanlara Yönelik seminere katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları
yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları
adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma
altında olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkekler adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2- 2013 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli
olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
işçi pozisyonlarında istihdam edilemezler.Hükmüne uygun olması.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu
tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte duyurusun gazetede yayımlandığı
5günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Dairesi Başkanlığı Kepez/AYDİN adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir.Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren,
başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına
işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2013 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) 1 Adet Resim

5) Aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini belgelendirilmesi

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi
ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları
geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması
esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en
geç 3 (Uç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun
iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran
olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli
belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın
adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine
başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
Adres : Adnan Menderes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Kepez/ AYDIN

Tel : 0256-218 20 26

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
SGK Bilişim Personeli Alımı 2013
Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir şekilde şartlarını belirtmiş olduğu 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için detaylar için yazımızı dikkatle inceleyiniz.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik,
Kentsel Dönüşüm Sürüyor
TÜRKİYE’nin nüfusu son 50 yılda adeta yer değiştirdi. 35 milyon kişi 15 kente toplandı. Göçlerin belli dönemlere sıkışması çok kötü bir yapı stoku oluşurdu ve şimdi dönüşüm için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Devlet, belediye, vatandaş, müteahhit ve işin finansman halkası bankalar bu fırsatı iyi değerlendirmek zorunda. Ağaoğlu; Geçtiğimiz yıl Dubai’de Cityscape Gayrimenkul Fuarı’nda dünya sahnesine çıkan Ali Ağaoğlu başkanlığındaki Ağaoğlu Şirketler Grubu, burada dünya lansmanını yaptığı Maslak 1453 projesiyle yabancı yatırımcıların da gözdesi olmayı başardı. Akbank; Yapılarınızı ve yaşamınızı yenilemek için Akbank’ı yanınıza
YÖK Sözleşmeli Personel Alımı 2013
YÖK aşağıda belirtilen uzman kadrolarından uygun adaylar arasından personel alacak.Adayların başvuru incelemesi KPSS puanlarına göre yapılacak.Ayrıca adayların değerlendirilmesinde 100 üzerinden 70 puan almaları gerekiyor.   YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 1. BAŞVURU ŞARTLARI A.GENEL ŞARTLAR 1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak. 2. 35 yaşından gün almamış olmak. 3. a) Uzman personel için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak. b) Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca,