Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara eklenen 28 Haziran 2007
tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda belirtilen Ek Madde
2 nin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4. Maddesinin (B) fıkrasına göre.sözleşmeli işçi istihdam edilecektir. Sözleşmeli
işçi pozisyonlarına başvuran adayların yerleştirilmesi 2013 KPSS (B) puan
başarı sırasına göre yapılacaktır.

UNVANI
ADET
ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire
25
Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak,
Hemşire
10
Sağlık Meslek Liselerinin veya Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak,
Hemşire
10
Sağlık Meslek Lisesi veya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
Hemşire
10
Sağlık Meslek Liselerinin veya Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
Avukat
1
Hukuk Fakültesi mezunu olmak, avukatlık ruhsatına sahip olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
Mühendis
1
Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 6 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

ARANILAN NİTELİKLER

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili
alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak, Sağlık Meslek Liselerinin
veya Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve
mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak, Sağlık
Meslek Lisesi veya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun
olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak,
Sağlık Meslek Liselerinin veya Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
bölümünden mezun olmak, Hukuk Fakültesi mezunu olmak, avukatlık ruhsatına sahip
olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak,
Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az
6 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak,

A) BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelemiş, hükümlerine ilişkin kayıtlı adli sicilden
çıkarılmış qlsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında
olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

5) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak,

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

7) 2013 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Ortaöğretim
mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin , başvuruları geçersiz sayılır
ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri ; feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde
bulunamazlar. ;

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar duyurusun gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına istenilen
belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir.
Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri,
işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve
zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.adiyaman.edu.tr
adresinden ilan edilecektir.

C)SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Avukat Pozisyonu İçin; Sözlü sınava: 2013 KPSS(B) puanına göre yapılacak sıralamada
en yüksek puandan başlayarak her kadro için 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi başvuru bitiminde
üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.

Sınavın Konuları;

a) Mesleki bilgi yeteneği,

b) Muhakeme ve ifgde yeteneği,

c) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

d) Genel kültür ve genel yetenek,

Not-1: Hemşire ve Mühendis kadrolarında1 sözlü veya uygulamalı sınav yapılmayacaktır.

Not-2: Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli işçi pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (fotoğraflı) www.adiyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2. 2013 KPSS(B) puanını gösterir belge.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı belge,
(sigortalı çalışma süresi istenenler içindir.) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
TEB İş Başvurusu 2013
2013 yılı için bankalar personel alımı için hedeflerini açıklamaya başladı ve biz de sizlere duyuruyoruz.TEB 2013 yılı için 500 kişi almayı planladığını açıkladı.   TEB personeli olmak isteyen arkadaşlar paylaşmış olduğum linkten iş başvurularını yapabilirler. TEB iş başvurusu için tıklayın.  
ALES başvuruları başlıyor
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek için ALES’e girmek gerekiyor. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmıyor, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt
Koç Üniversitesi’nde iki önemli konuk
Yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi ANAMED’de düzenlenecek ve Nathan Shedroff’un katılacağı seminerlerden ilki ”Make it so: Interaction Lessons from Science Fiction” (Bilim Kurgulardan İnteraktivite Dersleri) başlığıyla 11 Mart Pazartesi günü 18.30 – 20.30 saatleri arasında yapılacak. Imagination Studios ekibinin vereceği ikinci seminer ise ‘MoCap Teknolojilerindeki Gelişmeler’ başlığıyla 13 Mart Çarşamba günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kaliforniya Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Stratejisi MBA Programı Başkanı Nathan Shedroff, seminerde bilim kurgu filmlerindeki arayüzlerin günlük hayatta kullanılan arayüzlere olan etkilerini